Foria testar eldrift 

I ett samarbete med Biodriv Öst och Hedin Bil testar Foria åkeri transportbilar som drivs med el. Foria ser potential i att på sikt ställa om stora delar av distributionen till eldrift.

Under en vecka provar Foria Åkeri på emissionsfria transporter i Nyköping. Genom ett samarbete med Biodriv Öst och Hedin Bil får åkeriet möjlighet att pröva paketdistribution med eldrift. Med korta transportavstånd och lätta paket är förutsättningarna ideala. Faller testet väl ut kan Foria successivt introducera transportbilar som drivs med el för hela paketdistributionen.

– Det är väldigt roligt att kunna erbjuda företag som Foria möjligheten att pröva fordon på el. Alla förnybara alternativ behövs i omställningen om vi ska nå målet om 70 procent minskade utsläpp till 2030 och där är el ett viktigt drivmedel, säger Felix Ek, projektledare på Biodriv Öst.

– Vi behöver använda flera olika tekniker och drivmedel för att ställa om till fossilfrihet. Länge var el inget alternativ för våra transporter, men nu ser utbudet av fordon helt annorlunda ut och vi ser över hur vi kan bidra till omställningen till miljövänliga transporter, säger Arto Niemi, driftchef vid Fori, i ett pressmeddelande.

Inom projektet Transportutmaningen samarbetar Biodriv Öst och Hedin Bil kring utlåning av eldrivna lätta lastbilar. Samarbetet är viktigt för att slå hål på de myter som fortfarande finns kring framförallt el- och biogasbilar; som att det inte finns några fordon, att det inte fungerar praktiskt i verksamheten och att det är mycket dyrare att köra på el eller biogas.

– Vi på Hedin Bil har ett brett utbud av bilmärken hos oss och vi ser nu hur de allra flesta börjar erbjuda både personbilar och transportbilar i elutförande. Vi ser väldigt positivt på den utvecklingen och vill såklart vara med och sprida kunskap om både fordonsutbud och kostnadsbild, säger Richard Isaksson, transportbilssäljare på Hedin Bil.

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar