Försäkringsbolagen betygsätts

I dag presenterades resultatet av försäkringsbolagsenkäten, den stora enkät som skickas ut till skadeverkstäder över hela Sverige. 569 medarbetare har betygsatt sina försäkringsbolag.

I år är enkäten omgjord, med fler ingående bolag, färre frågor och ett annat betygssystem. Det gör att man inte kan jämföra årets svar och betyg med tidigare år, men den inbördes ordningen går ändå att jämföra.

Överst på prispallen hamnar If, tätt följda av Länsförsäkringar och Folksam.

Därefter kommer i fallande ordning Dina försäkringar, Trygg- Hansa, Svedea, Moderna försäkringar, Ica, Protector och Gjensidige.

En tydlig tendens är att de bolag som satsar på lokal närvaro och lokala tekniker får högst betyg, vilket bekräftas av de fria kommentarerna från verkstäderna.

Enkätgeneral Johan Eriksson på MRF tycker att bolagen blir bättre över tid, tack vare synpunkterna de får i enkäten.
– Även om både frågorna och betygsskalan är ändrade kan vi se, främst på de fria kommentarerna, att de som förra året fick övervägande negativa kommentarer, denna gång har fått positiv återkoppling. Fritextsvaren är jätteviktiga för att man skall veta vad som fungerar bra respektive kan förbättras och varför. Det är hela syftet med enkäten, att bolagen skall veta hur de faktiskt uppfattas ute i verkstäderna och att de skall sträva efter att hela tiden bättra sig.

I tidningen som kommer om några dagar intervjuar vi företrädare för alla bolag och pratar med tre verkstäder om vad de uppskattar hos sina bolag. Dessutom siffror och statistik om enkäten och resultatet. Klicka här för att prenumerera! 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar