Forskare: Därför är äldre förare så farliga i rondeller

Tycker du äldre bilförare är dåliga på att köra i rondeller?Då har du helt rätt, enligt ny forskning från Australien. Man har också förslag på hur gamlingarna ska bli säkrare i trafiken. 

Forskare vid RMIT University i Melbourne har tagit reda på vad det är som gör att äldre bilförare är så dåliga på att köra i rondeller.
I Australien och Nya Zealand inträffar 97 procent av alla trafikolyckor med äldre förare i korsningar och rondeller.
– På grund av försämrad kognitiv förmåga så kämpar äldre förare med de blixtsnabba beslut som krävs när man svänger, navigerar i rondeller eller byter fil, säger forskaren Chayn Sun som ledde den nya studien.
Man utrustade ett antal frivilliga i åldern 60–81 år med glasögon som analyserade deras ögonrörelser, satte en GPS på deras bil och studerade sedan hur de körde på en bana med flera rondeller.
Några av testförarna klarade sig bra trots sin ålder men resultaten var i det stora alarmerande.
– De flesta förarna uppvisade dåliga sökstrategier i sina blickmönster, säger Chayn Sun.
– Det här betyder att de inte inhämtade tillräckligt med information om kurvorna för att kunna sköta styrningen bra.
Förarna som klarade sig bäst körde saktare än 30 kmh och fokuserade sin blick ofta och tillräckligt länge på kurvorna.  Man upptäckte också att testförarna hade lättare att köra i större rondeller.
Forskarna menar att äldre måste köra mer försiktigt och byta fil färre gånger.
Man planerar nu använda resultaten för att skapa skräddarsydda kurser för äldre förare.
Text Mikael Jägerbrand

Ing-Cathrin Nilsson

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar