Hur är det med kundens upplysningsplikt?

Johan Holmqvist är chef för bilhandelsfrågor och -statistik på MRF. Sitter i Allmänna reklamationsnämnden. Ställ din fråga till Johan och se alla hans expertsvar HÄR!

Hans senaste fråga kan du läsa nedan:

FRÅGA En tid efter att vi hade bytt in en begagnad bil upptäckte vi flera fel på den, bland annat att hastighetsmätaren var bytt. Bilen hade en längre körsträcka än vad som framgick av mätaren, framgick det när vi tog en Carfax-rapport. Hur är det med kundens upplysningsplikt? Kan vi kräva honom på skadestånd på grund av den felaktiga mätaren?

Per, Uddevalla

SVAR När du som näringsidkare och fackman köper eller byter in en bil gäller köplagens regler. Du har då en långtgående undersökningsplikt. Det gäller att göra ett ordentligt inbytestest, provköra, kontrollera servicehistorik/servicebok, om mätarställningen är rimlig, kamremmen bytt, kontrollera exempelvis restskuld, besiktning och ägarhistorik mot bilregister med mera. Görs detta rätt bör de allra flesta felkällor kunna elimineras. Om du ändå upptäcker fel i efterhand, får du som företagare stå för dem, såvida du inte kan visa att kunden känt till felen. Jag vill rekommendera dig att i fortsättningen alltid ta en Carfax-rapport redan när ni gör era inbytestester.

En princip när avtal tecknas är att parterna ska kunna lita på varandras uppgifter. Kunden ska upplysa om de fel som det kan anses att han eller hon som lekman rimligen bör känna till och som skulle kunna påverka den andra partens bedömning. Det är alltså ”inte ens” tillåtet att lura en bilhandlare.

Om kunden känner till att exempelvis mätaren är bytt, ska han eller hon upplysa om det. Men det är ni som har bevisbördan för att kunden handlat svikligt och medvetet lurat er.

Så frågan blir här om ni kan hitta den som har bytt mätaren? Kan ni ta reda på när bytet skedde och om det var er kund som ägde bilen då, i så fall kan ni ta saken vidare.

Johan Holmqvist

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar