På ny tjänst

Eways värvar finanschef inför börsnotering.

Ikon Hedefalk som tillträder rollen har under de senaste tre åren arbetat på Grant Thornton i Sverige, där hon har väglett bolag inom framför allt bolagsstyrning och internkontroll samt varit chef över specialister inom samma område. Dessförinnan arbetade hon som internrevisor på SBAB i två år samt revisor på Ernst & Young (idag EY) i nästan tio år. Ikon har en ekonomie magisterexamen i redovisning och ekonomistyrning från Lunds universitet.

Ikon Hedefalk ingår i bolagsledningen och tillträdde sin tjänst 2 maj.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.