Skatteverkets förslag får beröm

Regeringen har föreslagit att förmånsvärdena skall höjas den 1 juli för alla bilar utom de dyraste lyxbilarna.  Förslaget skulle göra elbilar dyrare, vilket har väckt hård kritik. Nu har Skatteverket kommit med ett förslag som bygger på att elbilar får nedsatt förmånsvärde, vilket skulle göra att förmånsskatten för en elbil med priset 700 000 blir samma som för en fossilbil som kostar 350 000.

– Generellt ser jag det som ett väldigt genomarbetat förslag som kommit fram på kort tid. Jag gissar att Skatteverket redan tidigare funderat på det, då det är så väl genomtänkt, kommenterar Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF.

– Skatteverket avråder starkt regeringens förslag på ändrade förmånsregler. Först och främst ställer det till stora problem att ha två olika skatteregler under ett skatteår, då regeringen vill ändra regelverket vid halvårsskiftet. Skatteverket föreslår också en ordentlig och genomtänkt förändring av beskattningsreglerna hellre än att lappa ett redan sönderfallande system.

– Skatteverkets förslag bygger på en modell som ger klara förmåner i valet av miljövänligare bilar. För BEV (Battery Electric Vehicle) föreslår de upp till 350 000 kr i nedsättning av marknadsvärdet (men max 50 procent) som utgör grund för beräkningen av förmånsreglerna och därigenom styr valen till miljövänliga bilar. De föreslår också att nedsättning av förmånsvärde på grund av omfattande användning av fordonet i tjänsten ska räknas per månad och inte per år som det gör i dag. Skatteverket har vidare med ett förslag på nedsättning av förmånsvärdet om fordonet är försett med flak, skåp eller inredning som minskar möjligheten till privat användning av fordonet.
–Ronny Svensson på Ynnor, som anses som en av de bästa specialisterna på tjänste-/förmånsbilsregler, gav sitt fulla stöd till Skatteverkets förslag, och jag tror inte man kan få bättre beröm, fortsätter Klaus.

Charlie Magnusson, opinionsansvarig på MRF, instämmer i Klaus synpunkter, men tillägger följande:
– Man ska däremot inse att Skatteverkets förslag totalt sett innebär en ökad beskattning på bilförmån.

 

Elbilar får nu samma förmånsvärde som bensinbilar. Foto M

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *