Analys: nybilsregistreringar

Registreringar av nya fordon
Juni 2021
Källa: BilSweden

Personbilar

Juni summeras till 36 095 nya registrerade bilar. Det är en uppgång med drygt 10 000 mot samma månad förra året (+46%) och ett par tusen fler än 2019. Det är också drygt 10 000 fler än vad som registrerades i maj. Denna generella uppgång i antalet registrerade personbilar som är den högsta sedan jan 2019 med undantag för december 2019 och mars i år, två månader som båda var ”dopade” månader pga. förändrade skatteregler för fordonen. Det tyder på att det inte heller nu är en naturligt marknadsdriven uppgång utan att det är drivet av den förändring av förmånsbeskattningen som infaller idag, första juli. Det är samma typ av förändring som vi såg i mars, då var det ändringen av fordonsbeskattningen som var orsaken till den ”peaken”. Att registreringarna är drivna uppåt av yttre påverkan ska dock inte solka den generella bilden av att registreringarna går betydligt bättre i år (173 163) än föregående år (+ 38%) och det t.o.m. överträffar siffrorna för jan-juni för 2019, dvs första halvåret är generellt sett ett bra år och om takten skulle vara den samma andra halvåret så skulle vi landa på en årsvolym på drygt 345 000 registreringar och därmed vara det 5 starkaste året historiskt. Nu blir det troligen inte så, då både halvledarbristen och en mer generell komponentbrist påverkar tillverkningen så till den grad att flertalet fabriker kommer att ha extrastängt i sommar. Det positiva är dock att det finns en underliggande efterfrågan som byggts upp under det dryga år vi levt med pandemin. Det gör att vi nog får räkna med en stark efterfrågan och att vi kan ha bilbrist under resterade del av 2021 och säkerligen en bra bit in i 2022.

Även andelen laddbara fordon fortsätter den starka trenden som varit under året, antalet elbilar (BEV) ökade med drygt 400% mot samma månad förra året, även när vi jämför mot tidigare månader detta år så är uppgången tydlig, i januari var antalet BEV ca 1 000, i februari drygt 1 000, i mars knappt 1 000 medan april då de nya skatte- och bonusreglerna infördes så blev siffran knappt 5 000 vilket i maj blev knappt 4 000 och nu i juni är siffran nästan 8 700 registrerade elbilar.

Även laddhybriderna (PHEV) fortsätter att gå starkt trots de försämrade villkor de drabbades av första april och till faktiska tal är de ju ännu på högre nivåer än elbilarna. I januari var de knappt
6 000, i feb knappt 7 000 medan mars, som var sista månaden med de gamla reglerna, medförde en topp på nästan 15 000 registreringar, april blev av naturliga skäl en rekyl nedåt på mars och landade på knappt 5 000, maj knappt 6 000 och juni på drygt 9 000.

Tillsammans utgör registreringarna av de laddbara bilarna 25,9% av alla personbilar som registrerats i år, motsvarande siffra för förra året var 11,5%. Mest registrerade laddhybrid i juni var Volvo S/V60 följd Volvo XC60 av och. Mest registrerade elbil i juni var MG ZS EV, med Tesla model 3 och Volkswagen ID.4 på andra resp. tredje plats

 

Lätta lastbilar (<3,5 ton)

För lätta lastbilar har året gått betydligt bättre än det näst intill katastrofala 2020. Dock har det varit en ojämn resa där mars månad stod för ca fyra gånger så många registrerade bilar som en normal månad, orsaken bedöms vara den samma som angivits ovan, att skattereglerna för fordon ändrades kraftigt den första april i år.

I juni blev registreringarna 3 139 vilket också är en tydlig peak uppåt med ca 40% jämfört med samma månad föregående år, även denna uppgång får vi nog tillskriva de ändrade förmånsreglerna som införs idag.

Ackumulerat för året är registreringarna av lätta lastbilar uppe på 21 474 vilket är 72,1% mer än föregående år då 12 479 fordon registrerades och nästan i nivå med 2019 då siffran var 22 960.

Dock finns det en tydlig osäkerhet för hur denna marknad fortsätter under resten av året, vi har sett tendenser till en minskad underliggande efterfrågan under hela 2020 och huvuddelen av 2021. Vår bedömning är att det kraftig uppskruvade skattetrycket på dessa fordon minskat intresset för dem, att flertalet potentiella kunder helt enkelt väljer andra lösningar då kostnaden blivit för stor. De stora förändringarna i marknadsandelar mellan märkena fortsätter, vilket gör marknaden än mer svårbedömd.

 

Tunga lastbilar (>16 ton)

Nyregistreringarna av tunga lastbilar i juni blev en uppgång även för tunga lastbilar, antalet registrerade fordon landar på 504 vilket är 37% bättre än i fjol. Dock är den tunga sidan starkt påverkad av komponent och halvledarbrist och allt som kommer att komma ut på vägarna i år är i princip redan sålt, dvs antalet registreringar påverkas i huvudsak endast av vad tillverkare och påbyggare lyckas få klart. Vi har alltså en marknad där efterfrågan utan problem sväljer det som kan ställas tillgängligt.

 

Text Klaus Silfvenius

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *