Anmäler ”Tesla” till Konkurrensverket

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) anmäler företaget Northern Emea (Tesla), för överträdelse i enlighet med Lag (2008:584) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn. 

Bakgrunden är att Tesla genom sin återförsäljare har satt i system att inte sälja reservdelar till oberoende verkstäder. Företaget lär ha bekräftat det i mejl till ett av SFVF:s medlemsföretag som försökt köpa in reservdelar för att serva och reparera Tesla.

Enligt Ulf Stefansson, jurist på SFVF, omöjliggör detta för oberoende reparatörer att att utföra service och reparationer och verka på eftermarknaden. Stefansson menar att det här är en allvarlig konkurrensöverträdelse enligt artikel 101.1 i EUF-fördraget som förbjuder avtal som har till syfte eller resultat att begränsa konkurrensen.

Bo Ericsson, vd för SFVF vill därför att Konkurrensverket snarast ålägger Northern Emea att upphöra med sådana här överträdelser.
– Förfarandet är en allvarlig överträdelse och ett förbud bör meddelas i enlighet med 3.kap 1§ Konkurrenslagen så att alla oberoende verkstäder ges möjlighet att jobba med Tesla på eftermarknaden, säger han.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar