Beg-elbilar på väg mot lägre priser

Medan priserna på begagnade bensin- och dieselbilar nått rekordnivåer under pandemin har elbilar sett sjunkande priser, enligt auktionsdata från Kvdbil.

Även om elbilar blir allt vanligare på andrahandsmarknaden är volymerna fortfarande låga. Det gör prisutvecklingen svårbedömd. Men data från Kvdbil visar ändå att begagnade elbilar blivit billigare.

– Sedan coronapandemins utbrott har vi sett sjunkande priser på elbilar medan bensinbilar haft en ökning på närmare 20 procent. Även när vi blickar längre tillbaka har elbilarna utvecklats svagare. Priserna är ungefär på samma nivå i dag som när bonus malus infördes 2018. Under samma tid har fossildrivet rusat med över 30 procent, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil, i ett pressmeddelande.

Daniel Odsberg tror att många faktorer påverkar, men han nämner särskilt den snabba teknikutvecklingen för elektrifierade fordon.

– I takt med att tekniken mognar tror jag att vi kommer att få se en helt annan prisutveckling för begagnade elbilar.

Men trots kraftiga prisökningar på fossildrivet är det fortfarande dyrare att köpa en begagnad elbil. Daniel Odsberg ser det som ytterligare en faktor.

– Elbilar är fortfarande relativt dyra med ett högre andrahandsvärde än fossildrivna bilar, och det tror jag påverkar prisutvecklingen negativt eftersom färre kan vara med och konkurrera. Den senaste tiden har det kommit ut många nya elbilsmodeller med lite lägre prislappar. När de sedan når andrahandsmarknaden blir det överkomligt för fler att köpa elbil, säger Daniel Odsberg.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar