Bilbranschen har bättrat sig inom annonsering

Under våren 2022 granskade Konsumentverket andelen reservationer för felskrivningar och friskrivningar i bilannonser på plattformarna Blocket, Wayke och Bytbil. Resultatet sändes till berörda plattformar hösten 2022. Nu under våren 2023 har Konsumentverket följt upp granskningen för att undersöka om något har förändrats.

I granskningen kontrollerades 35 slumpmässiga bilannonser för respektive handelsplattform i syfte att se hur många som innehöll otillåtna friskrivningar. Uppföljningen som nu genomförts har skett baserat på samma metod och annonserna som har granskats har varit nyligen upplagda (vecka 15 2023). Syftet var att se om något har ändrats sedan förra granskningen och om ändringen som genomfördes i konsumentköplagen har haft effekt på området.

I uppföljningen har antalet friskrivningar minskat. Av totalt 105 annonser har otillåtna friskrivningar förekommit i endast fem annonser. Det var uteslutande friskrivningar som innebar att bilhandlare reserverade sig för potentiella felskrivningar. Friskrivningarna har förekommit i annonstexten tillsammans med annan information som bilhandlaren har ansett viktig. I den tidigare granskningen om 35 stycken annonser hade Blocket 15 annonser som innehöll friskrivningar, Bytbil hade 12 och Wayke hade 9.

I denna uppföljning har Blocket nu tre annonser som innehåller otillåtna friskrivningar, Bytbil har två och Wayke har noll.

I granskningen gjordes också en fritextsökning på ordet ”felskrivning” på respektive plattform för att se hur många annonser som träffade sökresultatet. Förra gången hade Blocket ca 30 %, Bytbil ca 33 % och Wayke ca 15 % träffar. Nu innehöll ca 5 % av Blockets annonser sökordet. Bytbil hade ordet i ca 6 % av annonserna och Wayke hade ca 1 % annonser med ordet.

Konsumentverket ser positivt på minskningen av otillåtna reservationer på respektive plattform och anser att ytterligare uppföljning inte är aktuellt i dagsläget. Däremot måste man fortsätta i samma goda anda, menar verket.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *