Bildelsstölderna minskar

Larmtjänst har kommit med statistik från 2018 som visar att bildelsstölderna minskade med 45 procent jämfört med året innan.I fjol skedde 2 302 stöldtillfällen av bildelar. Skadekostnaderna uppgick till närmare 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent. Diagrammet ovan visar antalet stöldtillfällen fördelat över tid och de fyra mest drabbade länen.

Bland annat det här skriver Larmtjänst i sitt pressmeddelande:
”Larmtjänst sammanställer statistik över stölder av huvudstrålkastare, navigationssystem och rattar/airbags. Dessa komponenter är särskilt eftertraktade av de internationella stöldligorna. 2017 var ett rekordår för stölder av  bildelar. Under 2018 har stölderna däremot minskat med 45 procent och under året har 2 302 stöldtillfällen av bildelar rapporterats till Larmtjänst, vilket kan jämföras med 4 208 stöldtillfällen under 2017. Under 2018 uppgick den samlade skadekostnaden till närmare 163 miljoner kronor vilket är en minskning med 35 procent jämfört med 2017.
– Under 2016 ökande stölderna med 73 procent för att sedan under 2017 öka ytterligare med 26 procent. Nu har äntligen stöldtrenden vänt och vi ser en minskning av stölderna, säger utredare Torbjörn Serrander på Larmtjänst.
Anledningen till minskningen kan bland annat bero på polisens framgångsrika insatser i Stockholm, men även fabrikanternas och försäkringsbranschens aktiva arbete för att minska stölderna, exempelvis är det nu i allmänhet standard med larm i bilarna.
Flest stölder inträffade i början av året, under kvartal ett. Under sommaren minskade stölderna i omfattning, vilket är en återkommande trend från tidigare år.
Storstadslänen var mest utsatta för bildelsstölder även om stölderna minskade även där. I Stockholms län inträffade 1 334 stöldtillfällen, i Skåne län 434 stöldtillfällen och i Västra Götalands län 146 stöldtillfällen. Örebros län är det fjärde mest utsatta länet för bildelsstölder under året och där inträffade 70 stöldtillfällen, vilket är en ökning med 43 procent.
De mest utsatta fabrikaten är BMW, Volvo, Mercedes och Volkswagen. Statistiken visar att det finns skillnader när det gäller vilken komponent som stjäls från respektive fabrikat. Man stjäl främst rattar/airbags från BMW, strålkastare från Volvo, rattar/airbags från Mercedes och navigationssystem från Volkswagen.”

För att undvika stöld, råder Larmtjänst:
o
Parkera bilen i ett garage eller i en upplyst och öppen miljö!
Märk utsatta komponenter med märk-DNA och tydliggör det på bilen; det kan ha en avskräckande effekt!
Använd larmsystem!

 

 

Ing-Cathrin Nilsson

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar