Circle K stäms för diskriminering

En rullstolsburen man stämmer Circle K för bristande tillgänglighet och diskriminering av funktionshindrade.

Enligt diskrimineringslagen är bristande tillgänglighet en form av diskriminering. En person med funktionsnedsättning missgynnas när åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska vara i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet har funnits som en diskrimineringsform sedan 1 januari 2015.

Hans Filipsson som är rullstolsburen brukar kunna tanka sin bil själv på bensinstationer. Men när han prövade att tanka på tre obemannade Ingo-stationer tillhörande Circle K var det omöjligt på grund av bristande tillgänglighet.

– Frågan gäller nu om Circle K Sverige AB är skyldigt att ersätta Hans Filipsson för brott mot bland annat diskrimineringslagen, säger Eugenia Rudenberg, jurist på DHR.

– Jag har kört bil sen 1995 och på de 26 åren har inte mycket hänt. Bensinstationskedjorna måste sluta diskriminera oss rullstolsburna bilägare. Ingo är ju inte ensamma om att ha otillgängliga stationer. Därför vill jag pröva detta rättsligt, säger Hans Filipsson.

Circle K har 581 bemannade och obemannade Ingo-stationer i Sverige. Företaget menar att det inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt att enkelt tillgängliggöra dem. Circle K anser också att de uppfyller sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR, menar att det är viktigt att markera att tillgänglighet ska respekteras.

– Det drivs inte många fall när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning, så det här blir ett sätt att belysa problemet och se till att diskrimineringslagstiftningen används. I slutändan handlar det förstås om att vi vill att samtliga bensinstationer ska vara tillgängliga för alla, säger hon.

Omkring 150 000 personer i Sverige använder rullstol. 515 000 personer i arbetsför ålder har en rörelsenedsättning.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *