Elbilar får ny märkning

Den 20 mars infördes en ny märkning för laddbara fordon och för publika laddstationer i hela EU. Syftet med märkningen är att underlätta för konsumenter att välja rätt kontakt för sitt fordon.

Fordon som omfattas av märkningen är nya personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar, bussar, mopeder, motorcyklar samt tre- och fyrhjulingar. Dessutom ska all befintlig publik laddinfrastruktur märkas.

– En ny märkning är bra för att tydliggöra vilken laddpunkt som passar en specifik bil. I dag finns flera olika kontakter för laddning med likström och växelström som förvirrar och försvårar. Därför är en gemensam märkning viktig för att skapa tydlighet för konsumenterna. Vi ser hur allt fler väljer laddbara fordon men också att frågorna kring laddning ökar och i det sammanhanget är en tydlig märkning viktig, säger Henrik Idermark, teknisk elfordonsansvarig på MRF.

– En annan viktig aspekt är att laddning av elfordon ska göras via dedikerade laddpunkter med övervakad laddning. Vanliga vägguttag är inte avsedda för stora effektuttag under en längre tid och således inte lämpade för laddning av elfordon.

Den nya märkningen innebär att nya laddbara fordon skall förses med den nya dekalen vid ladduttaget samt i instruktionsböckerna. Dessutom ska alla publika laddstationer märkas med den nya dekalen i anslutning till ladduttaget eller på laddkabeln. För att underlätta för konsumenten kommer märkningen på de laddbara fordonen att se likadan ut som märkningen på de publika laddstationerna.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *