Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfvenius - expertsvar

Behålla handpenning eller inte?

Fråga:

Vi sålde en bil till en kund i förra veckan. När vi kontaktade honom för att boka en leverans meddelade han att han inte ville hämta ut bilen utan ville bryta kontraktet. Handpenningen som han betalade vid kontraktsskrivningen begärde han tillbaka med hänvisning till att det inte finns något i kontraktet som anger att vi inte ska betala tillbaka pengarna vid brutet kontrakt.

Vi hävdade att vi har rätt att behålla handpenningen och alltså inte avser betala tillbaka den som han vill.

Då meddelade han att han i så fall tar det till domstol, men där har han väl inget att vinna?

Johan

Svar:

Frågan kräver ett längre svar än bara ja eller nej. Då kunden hävdar att det inte finns något som anger hur handpenningen ska hanteras tolkar jag det som att ni inte har några leveransvillkor med i kontraktet. Skulle ni ha det anges det tydligt i våra leveransvillkor att ni hade haft rätt till ersättning med 1,5 procent av det avtalade priset, dock lägst 3 000 kr för en ny bil och 1 500 kr för en begagnad bil, i och med att det är en avbeställning inom en vecka från kontraktsskrivning.

Har ni inte några villkor som anger vad som ska gälla är det avtalsrätten som styr och den ger inte rätt att behålla handpenningen utan då ska allt i största möjliga mån återgå till vad situationen var innan kontraktsskrivningen. Det ni har rätt till är skadestånd, vilket ger er rätt att begära ersättning för kostnader som ni haft, dessa ska kunna verifieras. Det finns ingen rätt till ersättning för ”sveda och värk” utan alltså till verkliga kostnader ni haft. Om ni till exempel har monterat takräcke på bilen har ni rätt att få ersättning för montering och demontering av takräcket, är det något ni inte har i lager kan ni eventuellt även få viss ersättning för kostnaden för takräcket, inköpskostnad minus försäljningskostnad.

Detta är vad lagen anger:

Skadestånd

41 §   Häver säljaren köpet eller avbeställer köparen varan enligt 37 § har säljaren rätt till ersättning för

   1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,

   2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt

   3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt.

Klaus Silfvenius

Tillbaka