Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfveniuss expertsvar

Vi skrev fel i annonsen

Fråga:

Vi annonserade en begagnad Toyota för ett pris av 168 000 kronor på Blocket. Bilen hade gått 9 800 mil från 2014. Utrustningen specificerades i annonsen så detaljerat som vi kunde med vilket paket den hade – executivepaket, som består av bland annat skinnklädsel, backkamera och farthållare.
Den som lade ut den på Blocket hade också skrivit ”GPS navigation”, vilket han var övertygad om ingick i bilens executivepaket då modellen är den högst utrustade. Vi skriver också alltid i våra annonser att vi reserverar oss för felskrivningar. Vi har heller aldrig muntligen påstått att GPS är inkluderad i bilen.
Kunden återkom efter en vecka och påtalade att det saknades GPS i bilen. Hen hänvisar till annonsen och vill nu ha en GPS installerad i sin bil vilket kostar 17 600 kronor. Vi påtalade att det i annonsen står en reservation för felskrivningar men inser vårt misstag och har erbjudit kunden 5 000 kronor i kompensation för misstaget men hen accepterar inte det utan hävdar att hen ska ha en ny GPS installerad.
Är det rimligt att begära en ny GPS i en begagnad bil som har en felskrivning i annonsen? Räc­ker det inte med en prissänkning i efterhand som motsvarar vad bilens pris borde varit utan GPS?
Nils, Arlöv

Svar:

Det är mycket viktigt att man inte har en felaktig utrustningslista i annonserna. Att reservera sig för felskrivning i annonsen är inte juridiskt hållbart och gäller inte vid en tvist. Om man är det minsta osäker på bilens utrustning är det bättre att utesluta den utrustning man är osäker på eller dess funktion. Om det exempelvis är en farthållare eller en adaptiv farthållare?
Har man skrivit fel i annonsen så har kunden rätten på sin sida. I vissa fall går det ju inte att eftermontera utrustningen och då kan köpet gå tillbaka eller ekonomisk kompensation utbetalas.
Om det här fallet skulle komma upp i Allmänna reklamationsnämnden är min uppfattning att kundens krav skulle bifallas då bilen är relativt ny och det går att eftermontera en GPS till rimliga kostnader.
Jag tror dock inte att förslaget om kompensation för den uteblivna utrustningen om 5 000 kronor skulle bifallas av Allmänna reklamationsnämnden.
Anders Holmqvist

Tillbaka