Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Är vi bundna av priset?

Fråga:

Vi tog nyligen emot en äldre Passat med motorproblem och 22 000 mil på mätaren. Efter felsökning konstaterade vi att det var fråga om ett spridarbyte och lämnade ett pris på 13 000 kr. Nu under pågående reparation visar det sig att spridaren sitter fast och att det finns en risk för merskador vid demontering och eventuellt byte av topplock.

När vi ringde kunden och informerade om detta samt att vi i nuläget inte kan lämna ett pris på merkostnaderna, svarade han att han inte tänker betala något mer och att vi är bundna av vårt lämnade pris.

Vad gäller egentligen här?

Förvirrad

Svar:

I detta fall är ni inte bunden av prisuppgiften eftersom det bedöms som ett tilläggsarbete, som ni inte skäligen kunde eller borde ha informerat om i samband med att ni lämnade priset. Tilläggsarbeten regleras i konsumenttjänstlagen och där framgår att konsumenten skall underrättas och verkstaden skall begära dennes anvisningar, vilket ni precis har gjort. I detta läge återstår för kunden att betala för tilläggsarbetet alternativt att avbryta reparationen och betala för det arbete som hitintills utfört. Eftersom det i detta fall, med hänsyn till risker för merskador, inte går att lämna ett pris på tilläggsarbetet är ni inte skyldiga att lämna ett pris, utan kunden är skyldig att betala för ett skäligt pris (vilket är utgångspunkten).

Däremot kan ni vara skyldiga att avråda från reparation om ni misstänker att det finns en risk att den sammanlagda reparationskostnaden kan överstiga bilens halva marknadsvärde. I sådana här lägen, när det inte går att lämna en prisuppgift, kan det vara en fördel att avtala med kunden om ett takpris. 

David Norrbohm

Tillbaka