Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Dyr felskrivning

Fråga:

Vi råkade felaktigt ange i en annons att en bil hade dieselvärmare och kunden som ett par veckor efter köpet upptäckt att bilen saknar värmare, vill nu att felet avhjälps. Tyvärr blir det väldigt dyrt (40 000 kr) att eftermontera en dieselvärmare på denna bil. Värmare var inget som diskuterades vid köpet eller angavs i köpekontrakt eller VDN. Är det trots det fråga om ett fel som vi svarar för?

Jonny

Svar:

Har man angett i en annons att en bil har värmare (och därefter i samband med köpet inte tydligt i avtalet informerat/reserverat att bilen inte har värmare) anses det utgöra bindande avtalsinnehåll. Undantag kan vara uppenbara fel som en konsument lätt kan se vid en så kallad okulärbesiktning, som tex att bilen inte har skinnklädsel, taklucka med mera. Värmare, olika säkerhetssystem, navigation med mera är exempel på sådant som en kund inte skäligen bör upptäcka. Konsumentköplagen föreskriver inte heller någon särskild undersökningsplikt. Därför bedöms frånvaron av värmare som ett fel. Att skriva i en annons om att man ”reserverar sig för felskrivningar” beaktas normalt inte heller, eftersom det anses vara ett oskäligt avtalsvillkor. Är det oskäligt dyrt för er att eftermontera en värmare (ofta gäller det fabriksmonterad extrautrustning) behöver ni dock inte göra det enligt konsumentköplagens bestämmelser. I stället kan ni erbjuda kunden ett prisavdrag på ett par tusen (ibland i kombination med en eftermonterad elektrisk motorvärmare eller alternativt ett återköp/hävning). I ARN finns en utbredd praxis på liknande fall där utebliven fabriksmonterad extrautrustning ofta kompenseras med ett par tusen kronor.

David Norrbohm

Tillbaka