Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklmamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohms expertsvar

En sliten långmilare

Fråga:

En fråga om en bil för 36 000 kronor, en månads trafiksäkerhetsgaranti/max 100 mil, nybesiktigad utan anmärkning dagen innan en kund provkörde den utan invändningar. Nu, efter åtta mil, vibrerar det i ratten. Kunden blir orolig och vill att jag ska vara med och undersöka felet. Jag har sagt nej.
Bilen är en BMW 330 är av årsmodell 2002 med 18 700 mil på mätaren. Var det rätt eller fel av mig att inte vilja hjälpa kunden?
Niklas

Svar:

Vibrationer kan i många fall vara ett normalt slitagefel som kräver en framvagnsjustering,
alternativt bero på slitna delar vilket också är normalt slitage.
Enligt konsumentköplagen svarar ni inte för fel som avser normalt slitage. En grundregel, vid liknande fel, är däremot att bilen ska vara trafiksäker.
Kunden har bevisbördan för att det är ett fel, det vill säga mer än normalt slitage och har då två alternativ:
Antingen får kunden vända sig till en valfri verkstad för att försöka bevisa att det föreligger ett fel utöver normalt slitage och initialt stå för felsökningen. Bedömer verkstaden att orsaken och behovet av reparationen grundar sig i något som är mer än normalt slitage, eller trafikfarligt, och som kan ha funnits vid köpet får ni stå för felsökningen och/eller reparationen.
Andra alternativet är att ni erbjuder er att göra provkörningen/felsökningen och då kanske även konstaterar att felet inte är köprättsligt, utan normalt slitage.
David Norrbohm

Tillbaka