Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklmamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohms expertsvar

GDPR-Fråga 2

Fråga:

I vårt CRM-system har vi en gallringstid av personuppgifter på fem år på nybil samt tre år på begbil? Kan vi ha dem kvar i kundbasen längre då det står på MRF:s uppdaterade köpeavtal där information kring personuppgifter ingår?
Undrande

Svar:

Den senaste versionen av leveransvillkoren hänvisar mycket riktigt till företagets informationshandling om personuppgifter/integritetspolicyn. Mallen till denna finner du på MRF Online.
Av den framgår vilka lagringstider som gäller som mycket riktigt är fem år på ny bil och tre år på begagnad bil i marknadsföringssyfte. Sedan kan det däremot givetvis finnas skäl till att spara personuppgifter längre (som framgår av informations­policyn), men det beror på i vilket syfte uppgifterna sparas (exempelvis. längre garantier, säkra reparationer, bokföringslagen).
David Norrbohm

Tillbaka