Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Kan köpet hävas?

Fråga:

Vi har en fråga om leveransförsening av en ny bil som en kund beställde av oss den 15 juni med utlovad leverans 15 augusti. Kunden har betalat 100 000 kronor i förskott enligt överenskommelse, men den 15 november ville kunden häva köpet på grund av förseningen. Tyvärr vet vi ännu inte leveransdatum, som beror på halvledarbristen. Kunden har sedan ett antal veckor en lånebil. Har han rätt att häva köpet, utan att vi kan ta ut någon avgift för det?

 

 

Svar:

Vid leveransförsening är utgångspunkten att kunden utan kostnad kan häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse. Vid denna bedömning måste en sammantagen bedömning göras. Om kunden har tillgång till bil (inbytesbil eller lånebil) minskar givetvis graden av väsentlighet. Hur lång leveranstiden är i förhållande till den avtalade leveranstiden har även betydelse. I våra villkor finns ett förutbestämd leveranstid 16 veckor när det gäller kundbyggda bilar. Men jag vill även flagga för att den pågående halvledarbristen i många fall gör att man bör avtala om längre avtalstid. Vid en leveransförsening kan en kund i stället påfordra att säljaren levererar inom en tilläggstid på minst fyra veckor (normalt sex veckor). Om leverans inte skett därefter kan kunden häva köpet på grund av väsentligt dröjsmål.

Eftersom kunden har tillgång till bil är min bedömning att förseningen i nuläget inte är av väsentlig betydelse. Kunden har inte heller givit er någon tilläggstid. Detta innebär om man välvilligt skulle se det som att kunden gav er en tilläggstid på sex veckor den 15 november, har vi en väsentlig försening och rätt till hävning vid årsskiftet.

Detta gäller alltså oavsett om förseningen legat utanför er kontroll (som halvledarbrist och corona). Däremot har kunden inte rätt till något skadestånd (till exempel gratis lånebil eller ersättning för hyrbil) när förseningen legat utanför er kontroll. Dessutom är normalt inte kostnadsfri lånebil en ersättningsgill skada eftersom kunden ändå (oavsett gammal eller ny bil) skulle ha haft en månadskostnad för bilinnehav. Ni kan däremot, som sagt, mot rimlig ersättning tillhandahålla en lånebil för att minska kundens besvär och möjlighet att kräva hävning av köpet.

David Norrbohm

Tillbaka