Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklmamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Kan vi häva köpet?

Fråga:

Vi sitter med ett knivigt fall där vi har en kund (näringsidkare) som köpt en hel del bilar av oss men som tyvärr, utan vår vetskap, har exporterat bilarna till annan handlare.

I vårt återförsäljaravtal står att vi inte får sälja vidare nya bilar till andra bilhandlare och importören har nu meddelat oss att de med anledning härav inte kommer att betala ut sedvanligt stöd, vilket sätter oss i en liten knipa. Vi undrar nu vad har vi för rätt att häva köpet av de bilar som kunden har innestående. Just nu finns ett tjugotal bilar i order som köparen väntar på.

Anders K

Svar:

I köplagen finns en regel om anteciperat avtalsbrott (62§) som innebär att säljaren kan ha rätt att häva ett köp om han kan bevisa att det står klart att ett avtalsbrott kommer att ske. Det kan ibland vara svårt att bevisa. Men det mesta talar här för att vi har att göra med en bilhandlare och har alla bilar sålts vidare tidigare än sex månader (som är definitionen av ny bil här), talar det mesta för att det kommer att ske igen. Bland bilhandlare emellan, får det även anses vara allmänt känt att en auktoriserad bilhandlare inte får sälja nya bilar till andra handlare (regleras i Åf-avtalen och är även tillåtet enligt gällande gruppundantag.) 

En variant som är enklare är en så kallad stoppningsrätt enligt 61 § köplagen, som har ett lägre beviskrav (”finns starka skäl att anta”), vilket innebär att man gör uppehåll i leveransen i avvaktan på att andra bilar som levereras till kund verkligen stannar kvar hos ägaren i sex månader samt att köparen ställer säkerhet för de krav/kostnader som kan ställas mot er från importören. 

Har köparen medvetet undanhållit uppgifter om att han själv agerar som bilhandlare, kan avtalet även eventuellt ogiltigförklaras enligt 30 och 33 §§ avtalslagens bestämmelser om svek samt tro och heder.

David Norbohm

Tillbaka