Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Motorbyte efter missad service

Fråga:

Enligt försäkringsvillkoren i maskinskade­försäkringen faller ersättningen med 50 procent om en kund missar tillverkarens serviceintervall en gång, blir det två gånger uteblir ersättning överhuvud­taget. Om vi byter in en bil, säljer den vidare och föregående ägare har ”missat” intervallen på sin bil, hur ser det juridiskt ut för oss då? Vi har ett fall där bilen levererades som ny oktober 2016 av oss, byttes in hos oss i oktober 2018 för att säljas till nuvarande ägare januari 2019. Då hade bilen gått 6 500 mil, i dag har den rullat 11 300 mil. 

Nu har det konstaterats att motorn måste bytas men försäkringsbolaget nekar till ersättning på grund av att serviceintervall inte följts av första ägaren.

Pia, Göteborg

Svar:

Försäkringsbolagens schablonmässiga nedsättningar på maskinskadeersättningen för utebliven service kan och bör i vissa fall ifrågasättas av försäkringstagaren.

Exempel kan vara när det handlar om försenad service med några hundra mil eller där den förskrivna servicen saknar att samband med den uppkomna maskinskadan. Ett exempel kan vara om försäkringsbolaget avslår byte av en styrenhet för att bilens oljebyte försenades med 500 mil.

I många fall kan det i och för sig vara skäligt med nedsättningen. Det kan tex handla om flera missade serviceintervall eller där bilen har rullat väldigt många mer mil mer än vad tillverkaren rekommenderar. Hur det var just i ert fall känner jag inte till, men en utebliven service/servicehistorik på en bil kan under sådana omständigheter ses som ett köprättsligt och i högsta grad ursprungligt fel som säljaren kan behöva stå för.

Ett motorbyte kan ju även ha ett samband med en bristfällig servicehistorik särskild vad avser oljebyten.

David Norrbohm

Tillbaka