Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklmamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Rostig ruta

Fråga:

Vi sålde en bil i våras och nu har kunden råkat ut för en olycka med bland annat skadad vindruta. När verkstaden demonterade vindrutan hittade de ytrost runt rutkanten. Verkstaden bedömer det som mest troligt att rostskadan uppkommit vid det tidigare rutbytet. Nu vill kunden att vi ska stå för hela kostnaden, då han hävdar att det är ett dolt fel. Till saken hör att rutan byttes 2016 av en bilglaskedja.

Kan det verkligen bli vårt ansvar att ersätta kostnaden för en reparation som utförts av en utomstående firma för drygt fyra år sedan, med konsumentköplagen och dolda fel som argument?

Bilsäljaren

Svar:

Att ”tredje part”, det vill säga en större bilglaskedja, är grundorsaken till reklamationen spelar här tyvärr ingen roll. Felansvaret är här strikt, även om felet var dolt och någon egentligen har grundansvaret. Det beror på att varken ni eller kunden har ett partsförhållande med bilglasverkstaden genom att ingen är beställare av arbetet. Det spelar då in att reklamationstiden för detta arbete gått ut när reklamationstiden för det dolda felet fortfarande finns kvar för köparen. Men visst kan det vara värt för er att trots detta reklamera till glasverkstaden eftersom det borde kunna gå på deras vilja att bevara sitt goda rykte. 

Är inte bilglasfirman intresserade av att visa sin goda vilja är det ett ursprungligt fel som ni tyvärr troligen får ta enligt konsumentköplagens bestämmelser. Undantaget skulle kunna vara att bilen ändå är så gammal och rullat så långt att det på grund av därav inte bedöms som ett köprättsligt fel, det vill säga ej mer än normalt slitage.

David Norrbohm

Tillbaka