Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Vad skall vi erbjuda kunden?

Fråga:

Vi sålde en ny elbil till kund för ett år sedan. Nu har bilens batteri tyvärr gått sönder och måste bytas inom ramen för nybilsgarantin. Enligt importören tar det minst sex månader att få hem ett nytt batteri och bilen är ej brukbar. Importören vill inte stå för någon ersättningsbil. Vi erbjuder givetvis kunden en ersättningsbil, men vi har ingen likvärdig elbil att erbjuda, utan bara en bränsledriven bil. 

Kunden är inte nöjd med det, utan kräver en elbil. Vad gäller? 

Uppgiven

Svar:

Eftersom felet omfattas av nybilsgarantin, gäller även konsumentköplagens regler om rätt till skadestånd (ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader).

Det löses normalt med att handlaren tillhandahåller kunden en lånebil. Det är därför bara att beklaga att vissa tillverkare och importörer har regler gällande lånebilar som är sämre än vad kunderna har rätt till.

Även om ni har säljansvaret, riskerar tillverkarens regler att föras vidare mot kund. Handlar det om lånebil mer än någon vecka, är det rimligt att kunden betalar en egenkostnad på 50 kr/dag avseende inbesparing på slitage, försäkring, skatt och rörlig värdeminskning vad gäller den egna bilen. Anledningen till detta är att konsumentköplagen vid fel enbart täcker faktiska merkostnader till följd av felet. 

Kunden har rätt till en likvärdig bil, men kan ni inte ordna en elbil, föreslår jag att ni som kompensation för dyrare drivmedel avstår från att debitera kunden med inbesparingen som kunden gör med att inte köra med sin egen bil och ha den avställd.

David Norrbohm

Tillbaka