Längre ner här på sidan hittar du frågan och svaret. Klicka på bilden för fler expertfrågor och svar!
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohm - expertsvar

Vem har ansvaret?

Fråga:

Vi har några frågor om vad som gäller om vi säljer en begagnad bil (tex en BMW), där nybilsgarantin fortfarande gäller. Efter att vi sålde bilen har kunden, som bor i en annan del av Sverige, varit inne med ett fel, som den auktoriserade verkstaden misslyckats med att avhjälpa.

Vem kan köparen rikta krav emot? Kan han kräva av BMW (som har ansvar för garantin) att de köper hans bil? Kan han kräva det av oss på grund av vårt avtalsförhållande?

En annan fundering liknande den ovan, dock med försäljning mellan två privatpersoner: Kan köparen ställa krav mot BMW eller bara mot den han köpte bilen av och har avtalsförhållande med?

Birgitta, Sörmland

 

Svar:

Säljaren har rätt att avhjälpa felet

BMW är inte garantigivare utan det är återförsäljaren som sålde bilen ny. Upplägget därefter är, som bekant, att den auktoriserade verkstaden erhåller garantiersättning för arbete och delar.

Om bilen säljs, bryts det köprättsliga ansvaret för återförsäljaren som sålde bilen ny. Garantin gäller fortfarande för senare köpare, men då enbart i form av ett kostnadsfritt avhjälpande på valfri auktoriserad BMW-verkstad. Vill nuvarande ägare (dvs er köpare) inom ramen för konsumentköplagen/köplagen rikta krav om hävning, skadestånd, prisavdrag mm måste detta riktas mot säljaren (det vill säga er).

En förutsättning för hävning enligt konsumentköplagen, är ett väsentligt fel i kombination med att säljaren trots upprepade försök inte förmått avhjälpa felet. Har reklamation inte skett till säljaren (utan enbart till auktoriserad verkstad inom ramen för nybilsgarantin) och säljaren inte fått några reklamationer har säljaren fortfarande rätt att avhjälpa felet. Men det måste då (som vanligt enligt KKL) ske utan större olägenhet för köparen. Detta kan innebära, om kunden bor långt från er, att ni måste anvisa kunden en verkstad, hämta bilen eller ersätta kunden för resekostnader med 18,50 kr/mil.

I princip det samma gäller vid köp mellan privatpersoner och företagare (köplagen) om inte parterna har avtalat bort bestämmelser som felansvar i köplagen.

David Norrbohm

Tillbaka