OBSERVERA: Frågelådan är enbart avsedd för yrkesverksamma i motorbranschens detaljhandelsled. Konsumentfrågor lämnas obesvarade.
Juridik

David Norrbohm

David Norrbohm är MRF:s jurist. Han sitter i Allmänna reklmamationsnämnden och har lång branscherfarenhet. 08-701 63 28

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Måste man spara utbytta delar?"

David Norrbohms expertsvar

Vi lovade felaktigt stolsvärme

Fråga:

Jag har fått ett ärende som jag behöver ditt utlåtande på. Vi har en kund som köpte en Honda CR-V 2016 av oss i mitten av juni i år. För ett par veckor sedan kontaktade hon mig och menade att vi i annonsen hade uppgett att det skulle finnas värme i baksätet.

Vid kontroll så visade det sig att säljaren, som lagt upp bilen på nätet, hade angivit värme i baksätet i texten. Värme i baksätet finns inte i Honda CR-V förrän 2019. Kunden kräver kompensation. Är vi skyldiga att kompensera så lång tid efter och vad kan i så fall ett rimligt värde vara? 

Pär

Svar:

Om man inte kan visa att det inte var fråga om en avvikelse som kunden ”med fog inte haft anledning att förvänta sig”, så är en felskrivning i de flesta fall ett fel enligt konsumentköplagen. Avvikelser från information som lämnas i samband med en marknadsföring av en vara anses nämligen utgöra ett fel. (Exempel på undantag kan vara om kunden med lätthet vid köpet okulärt kunnat se att utrustningen inte fanns på bilen eller om ni på annat sätt kan bevisa att kunden var i ond tro, det vill säga med fog borde ha insett att det var fråga om en felskrivning.)

Även om stolsvärme i baksäte inte är någon vanlig utrustning, men samtidigt är svår att med lätthet se om den finns eller inte, så är min bedömning att det är fråga om ett fel. Huvudregeln är då att felet ska avhjälpas av säljaren. 

I många fall går det inte att eftermontera fabriks­monterad utrustning eller så kan det inte göras utan en mycket stor kostnad. Här finns även ett undantag i konsumentköplagen för säljaren om det skulle kosta oskäligt mycket att avhjälpa felet i förhållande till vad felet påverkar marknadsvärdet på varan/bilen. Om så är fallet återstår enligt konsumentköplagen ett prisavdrag på bilen, som ska relatera till avvikelsen i marknads­värdet.

Eftersom bilen normalt inte är utrustad med stolsvärme i baksätet, vilket alltså kunden svårligen kunde ha känt till, så är det knepigare att göra en värdering av felet. I normalfallet brukar sådant tillbehör på en ny bil kosta 3 000–4 000 kronor. Min bedömning blir då att prisavdraget bör bestämmas till skäliga 2 000 kronor. Det finns givetvis inget som hindrar att ni kommer överens med kunden om något annat, exempelvis en kostnadsfri service eller rabatt på däck eller liknande. 

Det är alltid lämpligt att skriva en uppgörelse (förlikningsavtal) där kunden nöjdförklarar sig över uppgörelsen och förbinder sig att inte rikta några ytterligare anspråk med anledning av felet.

David Norrbohm

Fler juridikfrågor här En sliten långmilare och Klurigt med diplomatbilar

Tillbaka