Verkstad

Joachim Due-Boje

Joachim Due-Boje är ansvarig för service-marknadsfrågor på MRF. Sitter i Allmänna reklamationsnämnden. 08-701 26 38

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Vad gäller när en kundbil påkörs?"

Joachim Due-Bojes expertsvar

Sex månaders väntetid blev för mycket för kunden

Fråga:

En frustrerad ung man ringde oss i början av september förra året och undrade om vi kunde titta på hans Ford Focus RS. Denna bil var inte vilken Ford som helst, det är ett femcylindrigt monster på 305 hkr. I telefonen beskrev han att den gick illa och var slö. En tid bokades och Fordägaren lämnade in sin raket veckan därpå.
Vid inlämnandet frågade vi den unge mannen om hans försäkring omfattades av maskinskada. ”Jorå det skulle den göra”, fick vi till svar. Normal felsökning startades, ganska snart började vi misstänka dålig kompression. Kompprovet visade dåligt tryck i tre av fem cylindrar, och inget tryck alls i en av dem.
En kalkyl upprättades på en begagnad motor som vi hittade på Bildelsbasen, och vi fick okej på kalkylen. När vi skulle beställa den ovanliga motorn var den såld! Ny kalkyl upprättades på en ny motor, som vi också fick okej på. Vi beställde motorn från den lokala Fordhandlaren.
Nu började väntans tider, efter en vecka ringde vi och frågade när motorn skulle komma. Det kunde Fordhandlaren inte svara på just då. Ny påminnelse om motorn veckan därpå men inget besked. Vi ringde många gånger till reservdelavdelningen under hösten och frågade om motorn, vi kontaktade bilägaren så klart med jämna mellanrum och informerade om problemet med motorn. Inledningsvis lät han nöjd eftersom han skulle få en ny motor.
Mina stackars arbetskamrater fick knuffa in och ut bilen varje dag under flera månader. Till slut rekommenderade vi kunden en flytt av bilen till en av våra anläggningar som har ett inhägnat staket runt verkstaden, vilket ägaren också gick med på. I februari i år tyckte vi att det började likna en fars att vi inte fick något leveransbesked på motorn. Vi krävde ett svar av Fordhandlaren som inte kunde lämna något sådant till oss.
Vi kontaktade försäkringsbolaget och föreslog att vi skulle lyfta på toppen och titta om en topprenovering skulle räcka. Kalkylen godkändes och toppen åkte av, där fann vi endast brända ventiler, allt annat såg bra ut. Toppen lämnades till en motor-
renoverare som fixade den.
Bilen gjordes klar och lämnades till bilägaren i slutet av februari. Nu var vi i mars månad och för några veckor sedan hörde Fordägaren av sig med en hel drös av krav och kompensationer. Bland annat krävde han:
• Kompensation för sex månaders värdeminskning.
• Kompensation för att bilen hade fått körförbud.
• En utvändig repa.
• Lång väntetid.
• Att bilen var smutsig invändigt.
Han var dessutom förbannad på att bilen var flyttad, trots att vi hade informerat honom om det. Han har hotat med Allmänna reklamationsnämnden, men det har inte inkommit något till oss från dem ännu.
Vad kan kunden kräva av oss?
Hälsningar Lasse med verkstad i norra Stockholm

Svar:

Om vi börjar med den långa väntetiden på motorn så har kunden rätt till skadestånd om förseningen beror på verkstaden. I ditt fall berodde den på en försenad reservdel. Bra att ni hela tiden har informerat bilägaren om motorns tillkortakommande.
För att undgå ansvar måste du visa att förseningen beror på yttre omständigheter som ni inte har kunnat påverka, detta kallas för kontrollansvar. För att ni ska slippa det krävs det att fyra förutsättningar uppfylls:
1. Ett reellt hinder.
2. Hindret ligger utanför er kontroll.
3. Att ni inte skäligen kunde räkna med hindret.
4. Att ni inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit hindret.
Ovanstående inkluderar även begärd kompensation för körförbud och värdeminskning.
Skulle ärendet komma till Allmänna reklamationsnämnden så ska kunden styrka sina krav på ett faktabaserat sätt. Skulle det bli så gäller detsamma för dig; i ditt svaromål måste du styrka din oskuld på ett faktabaserat sätt. När det gäller den utvändiga repan och den invändiga smutsen, som bilägaren krävde kompensation för, gäller verkstadens producentansvar. Det vill säga, ni ska ha vidtagit de åtgärder som finns för att undvika att bilen skulle skadats. Personalen som har hanterat bilen får intyga att den inte har repats och att de har använt erforderliga sitt-, ratt- och golvskydd.
Joachim Due-Boje

Tillbaka