Extra! Nyheter från regeringen

Föreslagna ändringar i bonusmalus-systemet läggs på is och det blir inga nya regler från jan 2022, i avvaktan på förhandlingar som förs med europeiska kommissionen kring ändringarnas förenlighet med EU:s statsstödsregelverk. Förseningen blir 3-6 månader.

Vidare har regeringen i höständringsbudgeten för 2021 föreslagit att anslaget för klimatbonus ska tillföras ytterligare 1 900 miljoner kronor. Riksdagen beslutar om höständringsbudgeten den 24 november. Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag kommer Transportstyrelsen att kunna återuppta utbetalningen av klimatbonus i början av december. 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *