Firman gick miste om 30 000

Miljöbilsbonusen uteblir om brevet med ansökningen inte når Transportstyrelsen. Mikael Ödmark, platschef på Lindholms bil i Örnsköldsvik, efterlyser en digital lösning. Det finns inte i dag, men är på väg att tas fram, enligt Transportstyrelsen.

 

Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik efter 1 juli 2018, med utsläpp av koldioxid upp till ett visst värde, kan få miljöbonus från Transportstyrelsen. Vad många inte vet är att miljöbonusen kan gå förlorad om det blir problem med postgången, så Transportstyrelsen inte får dokumentationen över köpet i rätt tid.

På Transportstyrelsens webbplats står följande: ” För att bonus ska kunna betalas ut måste en försäkran lämnas in till Transportstyrelsen av fordonsägaren inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. (…) Om försäkran inte kommer in inom sex månader från köpet, kommer ingen bonus att betalas ut.” Det gäller alltså även om man har skickat in en ansökan, som kom bort i posten.

Mikael Ödmark är platschef och vice vd på Lindholms bil i Örnsköldsvik. Företaget har just gått miste om 30 000 kronor i bonus, på grund av ett borttappat brev.

– Jag registrerade en nyköpt demobil och gjorde precis samma sak som många gånger förut: papper kommer, jag fyller i alla uppgifter, intygar att vi inte har tagit emot andra stöd, skriver min mejladress och skriver under, frankerar och postar.

Transportstyrelsen skickar inte ut bekräftelser på att de har mottagit brevet, utan man får bara vänta på att pengarna anländer en vacker dag.

– Det har alltid fungerat förut, men den här gången kom plötsligt ett brev där det stod att vi inte skulle få några pengar, då ingen ansökan hade kommit in. Jag överklagade till Förvaltningsrätten i Karlstad som återkom efter två månader med ytterligare ett avslag, med motiveringen att vi inte hade skickat in ansökan i tid. Det är så otroligt dumt, säger Mikael Ödmark.

Han frågar sig varför Transportstyrelsen inte bekräftar att de har tagit emot ansökningarna, och varför de använder papperspost, som inte alltid är tillförlitlig.

– Varför skapar de inte en mejllåda som tar emot inskannade ansökningar och skickar ett bekräftande autosvar? Då skulle allt finnas dokumenterat i mejlen.

Lindholms bil kommer inte att driva frågan ytterligare utan släpper den uteblivna bonusen, även om det känns surt. Men Mikael Ödmark menar att han knappast är den första och definitivt inte den sista som drabbas av handläggningsrutinerna.

– En särskild mejladress är en så otroligt enkel lösning på ett onödigt problem.

Jonny Geidne, strateg på Transportstyrelsens avdelning för fordonsinformation, menar dock att det inte fungerar med ett system där ansökan skickas per e-post.

– Det är inte en ansökan egentligen, utan dels en försäkran om att man inte har tagit emot bidrag från andra håll, dels information om huruvida bonusen tas emot som privatperson eller som företag, och då krävs en namnteckning i original.

– Det stämmer att vi inte skickar ut någon bekräftelse på att pappren har kommit in, men däremot skickar vi en påminnelse per post efter fyra månader, fortsätter han.

Enligt Mikael Ödmark kom ingen påminnelse, och Jonny Geidne säger att också den förstås kan ha tappats bort i posten just denna gång.

Transportstyrelsen håller nu på att ta fram en lösning för elektronisk signering, via bank-id.

– Arbete pågår, men jag vet inte när det kan vara klart, säger Jonny Geidne.

 

Mer om miljöbonusen
För att bonusen skall betalas ut måste en del krav uppfyllas, bland annat dessa:

*Bilen skall ha ställts på efter den 30 juni 2018
*Det skall vara en personbil klass I eller klass II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss
*Den skall uppfylla olika utsläppskrav beroende på när den ställdes på, Transportstyrelsen har alla siffror
*Den får inte ha bytt ägare

För 2020 fanns det 2,16 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar. I mars 2021 fanns det 87 miljoner kvar.

 

 

 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *