”Försäkringsbolagen måste ta ansvar”

Naturskyddsföreningen ser nu över hur fordonsförsäkringar skall kunna uppfylla märkningen Bra Miljöval. MRF är en av Naturskyddsföreningens remissinstanser och har flera synpunkter på kriterierna och förslag på förändringar.

– Försäkringsbolagen förser skadeverkstäderna med flest jobb och därför är det också viktigt att de tar sitt ansvar som stora aktörer, säger Jan Olvenmo som arbetar med lack och skador på MRF.  Han fortsätter:

– Det viktigt att alla kunder med miljöbil oavsett märke gynnas i försäkringslösningen, inte bara vissa utvalda märken som försäkringsbolaget samarbetar med.

Försäkringsbolagen måste också hitta bättre lösningar när det gäller lokal närvaro för att vara ett bra miljöval för sina kunder, kunderna skall inte behöva köra långt för att komma till verkstaden. En annan punkt är att lokala verkstäder inte ska fungera som förvaringsplatser för skadade fordon som inte ska repareras.
– Försäkringsbolagen behöver ta ansvar för att fordonet flyttas bort från verkstaden om reparation inte är möjlig.

– Reparation av bildelar eller användningen av begagnade delar ska generellt inte kunna begränsas av olika biltillverkares regelverk eller avtal mellan biltillverkare/generalagenter och försäkringsbolagen,säger Jan Olvenmo.

Han tycker att verkstäder som ska ta emot bärgade fordon ska stöttas i att skapa tydliga rutiner och regler, och bärgningsföretagen skall stöttas i hur fordonen ska förvaras och hanteras för att minska miljöpåverkan.

– Här måste försäkringsbolagen tillsammans ta fram enhetliga mätetal för verkstäderna när det gäller reparation, användandet av begagnad bildel och andra hållbarhetsmål, fortsätter Jan Olvenmo.

– Då försäkringsbolagen numera har flyttat över en hel del arbetsuppgifter till verkstäderna borde de ha utrymme att se över den ökade hållbarheten i att reparera komponenter i stället för att köpa in nya.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *