Förslag: Tullen ska få gripa misstänkta

Tjuvar riktar in sig på dyr gps-teknik i traktorer, rapporterar TV4. I söder har jordbrukare drabbats, i norr maskinentreprenörer. Polisen misstänker utländska ligor för att forsla både sådan utrustning och dyra bilar ut ur landet och nu föreslår regeringen att Tullverket får ökade befogenheter.

Tullverket ska därmed få möjlighet att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens ordinarie verksamhet, som till exempel misstänkt människohandel och utförsel av stöldgods. Förslaget har lämnats till Lagrådet för granskning.

En tulltjänsteman som fattar misstanke om brott i samband med en tullkontroll ska enligt förslaget få hålla inledande förhör, även om Tullverket inte har befogenheter att utreda brottet. Det kan till exempel handla om fall där man misstänker människohandel, penningtvättbrott eller att någon försöker föra ut stöldgods ur landet. I sådana situationer ska Tullverket även ha rätt att omhänderta elektronisk utrustning som man misstänker kan kopplas till brottet.

Enligt förslaget ska Polismyndigheten först godkänna ett eventuellt ingripande. Detta ska dock inte krävas om den misstänkta personen eller stöldgodset riskerar att undkomma eller lämna landet. I dessa fall kan en tulltjänsteman även gripa en misstänkt person och beslagta till exempel misstänkt stöldgods.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 augusti 2021.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *