Onsdagsintervjun: Hållbart på alla plan

Malin Svärd är ansvarig för Berners hållbarhetsarbete, som tar sitt avstamp i FN:s 17 globala mål. Att driva på förändringarna och se till att det som utlovas verkligen fullföljs är en stor del av hennes dagliga arbete.

Foto Stigge Jonsson

Malin Svärd brinner för hållbarhet, i alla former. Sedan 2014 har hon varit kvalitets- och hållbarhetsansvarig på Berners, som har satt ambitiösa mål för alla sorters hållbarhet.

Hon och maken bodde i Västerhaninge söder om Stockholm men köpte år 2012 en släktgård i Undersåker, sade upp sig från sina arbeten och flyttade på vinst och förlust dit med alla sina fem barn.

Malin hade tidigare arbetat med hållbarhet på Ragn-Sells och fick genom en kontakt därifrån nytt jobb som affärsområdeschef miljö på Reaxcers. Efter ett år tappade Reaxcer några stora entreprenader och tvingades säga upp personal, däribland Malin, som utan erfarenhet av bilbranschen fick nytt jobb på Berners.

 

– Till en början jobbade jag mest med kvalitetsarbete och revisioner. Sedan gick jag en lean-utbildning och skiftade fokus lite, till förbättring och utveckling av våra processer. Jag höll i seminarier på såväl avdelnings- som ledningsnivå, kring hur verkstäderna och mekanikerna kan bli mer effektiva, hur man kan förbättra flöden, minska spilltid, allt sådant.

I arbetet vävdes allt mer av hållbarhets- och miljöfrågor in.

– Även om vi hade arbetat länge utifrån de krav som ställs på miljöcertifiering var vi inte formellt certifierade, men det krävs på försäljningssidan, då många företag ställer det som krav för att handla bilar. 2020 blev vi miljöcertifierade även på pappret och ett naturligt nästa steg är att bli certifierade även inom arbetsmiljö. Det är som en bas att stå på, alla delar behövs för att bli hållbara.

Varje år gör Berners en hållbarhetsrapport, som grundades på en mall från Volkswagen, bestående av 15 sidor text. När Malin började titta på vad som egentligen stod där fann hon många stora ord, utan egentliga förpliktelser.

– Jag ville inte att vår rapport skulle vara ett dokument som bara blir liggande, utan något intressant, som kan marknadsföra oss och ta oss framåt. Vi har ju gjort massor som vi vill lyfta fram, och när vi rekryterar ska folk kunna läsa vår rapport och veta att och hur vi strävar efter hållbarhet.

Nu är rapporten och hela Berners hållbarhetsarbete omgjorda, med FN:s globala mål och olika nyckeltal som speglar målen, som grund. Malins roll är att samla ihop vad som görs och arbeta för att ständigt bli bättre och vassare. Hon nämner särskilt några mål: nr 3 som handlar om medarbetarnas hälsa, nr 7 som handlar om hållbar energi och nr 13, om klimatneutralitet. Konkret visar sig hållbarhetsarbetet, som drivs av flera eldsjälar på företaget, på en mängd olika plan.

– Vi har till exempel en fantastisk fastighetstekniker, Krister Melin, som brinner för sopsortering i olika fraktioner. Under hans ledning har vi gått från fyra olika fraktioner till 54, så nu sorterar vi matavfall, färgad plast, vit plast, mjuk plast, hård plast, elskrot… vi klipper av kontakterna från sladdar och lägger kontakter på ett ställe och sladdar på ett annat. Till en början mumlades det en del ute i verksamheten men nu är alla positiva. Jag tror att alla börjar förstå och bli stolta över hur mycket bra vi gör, och min uppgift är att ta vara på medarbetarnas driv och vilja.

En stor del av Malins arbete handlar om att skapa rutiner, driva på och följa upp att det som utlovas verkligen blir gjort. Hon har tagit initiativ till ett hållbarhetsråd som träffas fyra gånger per år och kontrollerar att arbetet är på rätt spår.

– Ett av våra mål är nr 8, anständiga arbetsvillkor. Nu blir vi certifierade inom arbetsmiljö innan året är slut. Ett annat är inom nr 5, jämställdhet: vi ska ha 20 procent kvinnor år 2030, nu vid nyår hade vi 17 procent. Så där håller det på, vi sätter ett mål, följer upp att vi har nått det och när vi är där går vi vidare med ett nytt mål på lite högre nivå. Jag blir lite av en tjattant, men när det blir bra är det fantastiskt.

Viktigt är också att hela tiden förklara varför olika åtgärder genomförs, menar Malin.

– Sweco som hjälper oss hålla koll på vår energiförbrukning har gjort olika filmer, som vi använder för att förklara för medarbetarna vad som sker. En port, till exempel, som står öppen en timme om dagen släpper ut värme motsvarande 17 000 kronor under ett år och med över 100 portar blir det mycket besparing om alla tänker till en extra gång. Med en film som pedagogiskt visar det blir benägenheten större att stänga porten efter sig, även om man bara ska ut på ett kort ärende. Att förklara alla småsaker vi gör och varför vi gör dem, bidrar till att öka motivationen och medvetenheten hos både våra anställda och kunderna.

Berners är ett stort företag med flera anläggningar utspridda över Jämtland och Härjedalen. Malins recept för att nå framgång i förändringsarbetet är att vara ute mycket i verksamheten, skapa relationer och träffa människor.

­– När jag möter medarbetarna och vet vad de gör om dagarna är det mycket lättare att säkerställa att vi är på rätt spår. Och det är så roligt att vara ute på anläggningarna, jag trivs otroligt bra. Omväxlingen mellan högt och lågt ger mig massor av energi.

 

MER OM

Några exempel på Berners hållbarhetsarbete

*Miljö: Helcirkulerande tvättanläggningar där allt vatten återanvänds gång på gång

*Miljö: Elbilspaket: den som köper en elbil erbjuds kontakt med en lokal elektriker som kan hjälpa till att installera laddbox hemma hos kunden

*Socialt: Lokala föreningar stöttas ekonomiskt

*Socialt: 60 000 per år avsätts till stipendier som alla anställda kan söka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar