Handlare bygger batterilager

Toveks Bil, Holmgrens Bil, Bravida, MVS och Skövde energi lanserar batterilager för publik snabbladdning med högre effekt för elbilar i Skövde.

Batterilagren som installeras hos kunderna är på omkring 200 respektive 100 kW. Batterilager och fordonsladdare kommer att tas i drift i september i år. Att kombinera snabbladdning för elbilar med batterilager innebär att effekttopparna i elnätet kan reduceras med cirka 50 procent. Det ger vinster både för kunden i form av kostnadsbesparing och för elnätsägaren som annars hade behövt förstärka elnätet.

– Energilager i form av batterier är en viktig komponent för att avlasta det lokala elnätet och bidra till att stabilisera lastbalansen på nationell nivå, säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi.

– Vi bedriver omfattande verksamhet inom publik laddning av elbilar som kräver hög effekt. Det skapar stor belastning på elnäten och det är inte självklart att det är möjligt att få fram så stora matningar som krävs till alla de platser där publik laddning skulle behövas. För att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet på ett hållbart, ansvarsfullt och ekonomiskt försvarbart sätt har vi därför under en tid sneglat på olika typer av batterilösningar. Vi ser detta som ett mycket spännande pilotprojekt, säger Niklas Holth, kvalitets- & miljöchef Toveks Bil.

– Det pågår stora förändringar i vår bransch, inte minst den snabba transformationen till fossilfria bränslen. I och med att halva vår försäljning utgörs av laddbara bilar arbetar Holmgrens Bil tillsammans med generalagenterna för våra varumärken aktivt med utbyggnationen av laddinfrastruktur. Det behövs fler initiativ av den här typen för att kunna möta det snabbt växande behovet i Sverige, säger Eric Holmgren, vice vd Holmgrens Bil.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.