Ingen större risk för brand i elbilar

MSB har under de senaste åren följt riskerna med bränder i el- och hybridfordon och konstaterar nu att förhållandevis få bränder inträffar i personbilar som drivs helt eller delvis med litiumjonbatterier.

Enligt en sammanställning över bränder i elfordon som räddningstjänsten rapporterat till MSB har det mellan åren 2018 och 2020 inträffat 171 bränder i fordon med litiumjonbatterier eller i laddningsanläggningar för batteridrivna transportfordon (bilar, cyklar, hoverboards med mera) varav personbilar stod för 34 bränder. Under samma period har antalet personbilar med batteridrift eller kombinerad drift med batteri och bränsle fördubblats och är nu över 300 000.

– Det vi kan se från denna sammanställning är att det inte sker fler bränder i el-/hybridbilar än bilar som drivs av fossila drivmedel, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på MSB.

Det finns framförallt två risker som förknippas med litiumjonbatterier.

  • Termisk rusning som kan starta en brand i batteriet
  • Utsläpp av farliga gaser vid brand.

– Det är viktigt att laddningen sker på ett säkert sätt och enligt rekommendationer från tillverkare samt enligt de regelverk som Elsäkerhetsverket har, säger Ulf Bergholm.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar