Kommunerna får skrotpeng

Regeringen har beslutat om en förordning om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som ska demonteras.

Fordonsvrak kan utgöra en risk för miljön och innebära en skaderisk. Genom det nya bidraget kan fler fordon tas om hand och återvinnas.

– Bidraget ska möjliggöra att fler kommuner kan skrota fordonsvrak för att minska riskerna för skada på miljön och för att omhänderta värdefulla metaller i linje med utgångspunkterna i den cirkulära ekonomin, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Bidraget kan uppgå till högst 5 000 kronor per fordon och administreras av Naturvårdsverket. Förordningen träder i kraft den 1 september 2021.

Fler bilar kan nu forslas till sista vilan.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *