Komponentbrist ger produktionsstörningar

Bilproducenterna tvingas minska produktionstakten i fabrikerna på grund av den globala bristen på halvledare och mikrochips. Inom EU diskuteras möjligheten att bygga en europeisk fabrik som ska säkerställa behovet av komponenter och minska beroendet från Asien och USA.

 

När bilmarknaden återhämtade sig efter stängningarna 2020 sammanföll det med att försäljningen av hemelektronik ökat, vilket innebar konkurrens om vissa tekniska komponenter. Bristen på komponenter blev så stor att de flesta tvingades dra ned på produktionstakten. Analysfirman IHS Markit har räknat fram att bristen på komponenter minskar bilproduktionen med 672 000 fordon globalt första kvartalet och varnar för att krisen kan pågå in i tredje kvartalet.

Trots att tekniska komponenter spelar allt större roll i bilproduktionen och används i allt från parkeringssensorer, krockkuddar och underhållningssystem, står bilindustrin bara för runt tio procent av behovet, ett faktum som försvagar branschens möjligheter till påtryckningar.

Volkswagen-gruppen undersöker nu globalt möjligheten att kräva skadestånd från sina leverantörer. Förändringar i produktionen har främst gällt fabrikerna i Wolfsburg och Emden. Uppgifter i internationell press säger att Volkswagen-gruppen ligger efter med tiotusentals bilar i minskad produktion.

– Det är olika modeller från gruppens märken som berörs av bristen på halvledare. Volkswagen-koncernen arbetar med frågan för att hitta lösningar. Vi har ingen information om hur detta eventuellt skulle påverka leveransen av bilar till kunder i Sverige. Skulle det bli aktuellt kommer respektive märke att hålla återförsäljarorganisationerna uppdaterade med fler detaljer, säger Marcus Thomasfolk, kommunikationschef Volkswagen Sverige.

Volkswagens huvudkontor skriver i ett pressmeddelande att tillgången på halvledare och mikrochips troligen fortsätter vara dålig första halvåret 2021, men att de gör allt de kan för att kompensera för förseningar i produktionen.

I samband med att Volvo Cars släppte sitt resultat för 2020 sade Håkan Samuelsson, vd Volvo Cars, att de har material nog i fyra veckor, men att det finns stor osäkerhet. Martin Lundstedt, vd AB Volvo, sade att situationen kommer att vara ”hackig” under kvartal ett och att det kan bli störningar som medföra att produktionen behöver stoppas.

Håkan Samuelsson sade till Financial Times att gruppen inte planerar några förändringar i leveransen av halvledare, även om de är beroende av en enda tillverkare.

Daimler, Audi, Renault, Dacia, Stellantis märken, Nissa, Honda, Ford och Toyota har drabbats av produktionsbortfall. GM bygger nu fordon som färdigställs helt när halvledare blir tillgängliga.

Hyundai Motor, världens femte största bilproducent, har undvikit brist eftersom de inte avbokade några order när pandemin kom.

– I dagsläget har vi ingen information som tyder på att våra återförsäljare eller slutkunder drabbas av problematiken kring brist på halvledare utan vår produktion löper på som vanligt, säger Bengt Larsson, Sverigechef Hyundai.

Mattias Bergman, vd på Bil Sweden, tror att återförsäljarna kan få lite längre leveranstider på vissa modeller.

– Vi bedömer att det kommer att vara obalans i systemet i åtminstone ett halvår. Det finns en stegrande oro i branschen. Inledningsvis planerade man produktionen beroende på vilka komponenter man hade, men när det drog ut på tiden har bilproducenter tvingats dra ner eller stoppa produktionen för vissa modeller. Det är dock inget som återspeglats på den svenska marknaden ännu, säger Mattias Bergman och fortsätter:

– Det kan bli längre leveranstider för vissa modeller under första halvåret, men produktionen stannar inte upp helt.

EU överväger nu att bygga egen produktion av halvledare i Europa för att ta kontrollen över leveranserna och bli mindre sårbara. I nuläget produceras 70 procent av halvledare globalt av ett enda företag – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Enligt tidningen Autonews ska både TSMC och Samsung Electronics i Sydkorea vara intresserade av EU-projektet, men än är inget bestämt. Projektet leds av kommissionären för europeisk industri, Thierry Breton.

Kritiker har dock deklarerat att projektet kommer för sent och att asiatiska och amerikanska tillverkare ligger alltför långt före.

Markus Duesmann är VW:s styrelseledamot för R & D, och vd för Audi.

– Vi kommer inte att producera mikrochip själva, men självklart skulle vi vilja ha en stark chips-producent som åtminstone är i nivå med Asien och USA, säger han till Reuters, och menar att teknik är avgörande och att Europa borde leda teknologiutvecklingen.

Företrädare för Porsche och Daimler har kommenterat att de överväger att öka lagerhållningen och skapa fler varningssystem som ska flagga innan brist uppstår.

Maria Eriksson

 

Alltför få komponenter kommer just nu in till europeiska hamnar. Foto APM Terminals

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *