Kraftig ökning av nyregistreringar

Under juni 2021 nyregistrerades 37 638 personbilar. Det är en ökning med 44 procent jämfört med juni ifjol. Framför allt är det elbilar som ökar, visar Trafikanalys officiella statistik för nyregistrerade fordon per månad.

Juni 2020 påverkades i hög grad av coronapandemin vad gäller nyregistrerade personbilar, 21 procent färre än året innan. Jämfört med den mycket låga nivån i pandemins inledning har nyregistreringarna återhämtat sig. Även jämfört med juni 2019 ligger nyregistrerade personbilar på en högre nivå i år (+14 procent).

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i juni 47 procent (37 procent i maj). Som klimatbonusbilar klassas elbilar, gasbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km. Utsläppsgränsen för klimatbonusbilar sänktes 1 april, från 70 till 60 g CO2/km.

Under juni månad ökade nyregistrerade elbilar med hela 410 procent medan laddhybriderna ökade med 95 procent. Antal nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i juni jämfört med samma månad ifjol, med -8 respektive -13 procent.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar (totalvikt upp till 3,5 ton) var i juni 3 368, +38 procent jämfört med juni ifjol. Antalet nyregistrerade tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) i maj var 664, (+32 procent). Det nyregistrerades alltså betydligt fler lastbilar i maj i år, jämfört med maj ifjol i coronapandemins inledning. Jämfört med juni 2019 är dock antalet nyregistrerade lastbilar betydligt lägre i år (-28 procent för lätta och -51 procent för tunga lastbilar).

Nyregistrerade personbilar per drivmedel
januari–juni 2020 resp. 2021
januari–juni 2020 januari–juni 2021 Förändring i procent
Bensin 54 703 60 396 10
Diesel 34 206 35 246 3
El 9 309 22 768 145
Elhybrid 8 263 13 897 68
Laddhybrid 23 413 46 741 100
Etanol 33 338 924
Gas 1 660 863 -48
Övriga 15 20 33
Personbilar totalt 131 602 180 269 37
varav klimatbonusbilar dvs. elbilar samt laddhybrider och gasbilar som släpper ut max 70 gram CO2/km (70 gram fr.o.m. april 2021, innan dess 60 gram) 33 430 68 650 105
varav laddbara bilar dvs. elbilar och laddhybrider 32 722 69 509 112
Nyregistrerade fordon per fordonsslag
januari
juni 2020 resp. 2021
januari–juni
2020
januari–juni 2021 Förändring i procent
Personbilar 131 602 180 269 37
varav husbilar 2 295 3 837 67
Lätta lastbilar 14 012 22 596 61
Tunga lastbilar 3 179 3 781 19
Bussar 766 439 -43
Släpvagnar exkl. husvagnar 25 918 30 810 19
Husvagnar 2 311 2 925 27
Traktorer 5 113 6 687 31
Motorcyklar 8 511 7 927 -7
Mopeder klass 1 9 472 5 344 -44
Snöskotrar 3 921 5 199 33
Terränghjulingar 1 886 1 837 -3
Samtliga fordon 208 986 271 651 30

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *