Logistikföretag drabbas av halvledarbristen

ECG, The Association of European Vehicle Logistics, varnar nu i än kraftigare ordalag för halvledar- och komponentbristen.
– Problemet är inte bristen på planering hos företagen, utan att andra industrier konkurrerar om halvledarprodukterna, och den globala efterfrågan överstiger utbudet inom en överskådlig framtid, säger ECG-ordföranden Wolfgang Göbel i ett pressmeddelande.

Enligt organisationen bör biltillverkarna nu vidta alla möjliga åtgärder för att stödja sina logistikleverantörer, som att skjuta på anbud tills marknaderna är mer stabila  och granska ledtider.

De senaste 18 månaderna har sektorn tappat uppskattningsvis 4,5 miljarder euro i omsättning. Som vi tidigare har rapporterat om har vissa fordonstillverkare börjat prioritera produktionen av fordon med högre vinst framför de med lägre marginaler, medan andra tar bort vissa elektroniska funktioner från bilarna för att ändå kunna leverera.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar