Mekaniker kan få validering

Nu kan personer som har rätt kompetens för att arbeta som mekaniker, men saknar fullständiga betyg, få sina kunskaper validerade gratis. Modellen har tagits fram av Göteborgsregionen och Transportföretagen som en del i arbetet med  kompetensförsörjning inom fordons- och transportbranschen. Förhoppningen är att råda bot på mekanikerbristen.

Nya siffror från våren 2021 visar att behovet till och med ökat. Detta påverkar inte minst bilverkstäder och åkerier, som har svårt att rekrytera personal.

Som ett steg i arbetet för att lösa situationen erbjuder nu Göteborgsregionens kompetensnav  validering för personer som har rätt kunskaper för att arbeta som mekaniker, men saknar fullständiga betyg eller kvalifikationsbevis. Genom valideringen prövas färdigheter både praktiskt och teoretiskt om kunskap saknas får personen en beskrivning på vad den behöver komplettera med för att klara yrkesrollen fullt ut. Valideringen gör det därmed möjligt för kvalificerade personer att söka arbete som mekaniker utan att ha fått en formell utbildning.

– Valideringen möjliggör för personer som inte har betyg från skolan att på papper få ett kvalifikationsbevis för sin yrkeskunskap samtidigt som det säkerställer kvalitet i mekanikerrollen. Det är en fantastisk möjlighet som vi erbjuder tillsammans med Transportföretagen, helt kostnadsfritt, berättar Viveka Blomgren, processledare för Göteborgsregionens Kompetensnav.

Branschvalideringen kan också användas för att stärka utbildningarnas status och öka intresset för motorbranschen.

– Det behövs långsiktiga satsningar som bidrar till att förändra bilden av motorbranschens yrken och validering är ett sätt att bidra till det. Branschvalidering kan dessutom användas som en kvalitetssäkring av utbildningen dvs ett kvitto på att utbildningen ger relevant kunskap, säger Maria Maria Sjölin Karlsson, regionalt verksamhetsansvarig på Transportföretagen.

Den som i dag arbetar som mekaniker, men saknar fullständiga betyg, kan valiuderas. För att ta del av utbildningen behöver man vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda och verka från en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).

Här finns mer info! 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.