Minskade koldioxidutsläpp från nya bilar

Den snabbt ökande andelen elbilar och laddhybrider i nybilsförsäljningen får nu kraftigt genomslag på de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar. Efter att utsläppen från nya bilar i princip låg stilla under en fyraårsperiod 2016-2019 har de minskat med 21 procent 2020 och 17 procent 2021.

Andelen elbilar i nybilsförsäljningen ökar nu snabbt. Under år 2021 utgjorde andelen helelektriska bilar 19 procent av de nyregistrerade personbilarna jämfört med ca 10 procent år 2020.  För 2022 spår Mobility Sweden en andel elbilar på 34 procent och laddhybrider på 26 procent, alltså en total andel laddbara bilar på 60 procent.

– Det är nu uppenbart att försäljningen av elbilar har passerat den kritiska punkten och kommer att fortsätta växa snabbt, säger Gröna Mobilisters generalsekreterare Stefan Andersson.

– Prognoser över andelen helelektriska bilar i nybilsförsäljningen revideras undan för undan och som vanligt vid stora skiften verkar man ha underskattat kraften i förändringen när den väl kommer igång.

Detta faktum börjar nu få genomslag på de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar i landet. Efter att utsläppen från nya bilar i princip låg stilla under 2016-2019 har de två senaste åren inneburit ett kraftigt trendbrott. Från en utsläppsnivå på 120 gram CO2/km år 2019 minskade utsläppen till 95 gram år 2020 och 79 gram år 2021. Det innebär en minskning på 21 procent 2020 och 17 procent 2021 (källa SCB).

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.