Österrikisk ÅF vann i domstol

En enskild Peugeothandlare drog sin generalagent inför domstol och vann.

Generalagenten döms att inom tre månader upphöra med sitt missbruk av dominerande ställning, genom att ändra sina ensidigt utformade affärsvillkor i ÅF-kontrakten.
– Eftersom Österrike är en del av EU och i stort sett samma konkurrenslagstiftning gäller, är domstolsutslaget även principiellt viktigt för hela den europeiska märkesbilhandeln, menar MRFs vd, Tommy Letzén.

Domen, som kom i februari, har nu analyserats och konsekvensutretts av MRF:s tyska motsvarighet, Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe Zentralverband, KZF.

– Deras slutsats är att domen inte kan ses som prejudicerande i andra EU-länder, men väl vägledande under förutsättning att den åberopas av någon part i domstol. Den kan även vara ett viktigt stöd för svensk Peugeot-handel och andra återförsäljarföreningar i dialogen kring affärsvillkoren med den svenska generalagenten, säger MRFs förbundsjurist David Norrbohm.

Enligt MRF är domen och tolkningen av den, viktig för det fortsatta arbetet med en framtida konkurrensreglering av märkesbilhandeln, det så kallade gruppundantaget. 1 juni 2022 ska en sådan träda i kraft.

– Från MRFs sida kommer vi att använda domen i vår dialog med både Konkurrensverket och Näringsdepartementet om det framtida gruppundantaget, medan vi via vår europeiska lobbyorganisation, AECDR, kommer att använda den i dialogen med EU-kommissionen under deras arbete med en ny konkurrensreglering för märkesåterförsäljning, förklarar Tommy Letzén, vd för MRF och svensk representant i AECDR.

I nästa nummer av tidningen kommer en längre artikel om domen och vad den innebär för svenska återförsäljare.

Nella Bergström

One Comment

Per-Axel Wannberg

Varför förekommer det ingen debatt o information i den s.k. ”Kvällspressen” om denna megaproblematik inom fordons branschen, samt dess framtid ?????…

Svara

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar