Regeringens utredare: Fossilt blir kvar till 2040

Att förbjuda försäljning av nya bilar som drivs med fossila bränslen från år 2030 är en av punkterna i januariavtalet mellan S, MP, C och L. En utredare fick i december 2019 uppdraget att förbereda förbudet.

I dag lämnar regeringens utredare Sven Hunhammar över sin utredning. Han kommer där fram till att Sverige inte själva kan införa ett förbud redan 2030, främst på grund av bristen på alternativa drivmedel, utan i stället ska sätta upp det som ett mål att sträva mot till år 2030 och sedan verka för att hela EU beslutar om ett förbud. Fossila drivmedel ska nu vara utfasade i Sverige senast 2040, i stället för 2030 som tidigare har sagts. Sverige bör också verka för att personbilar med förbränningsmotor fasas ut i nybilsförsäljningen i hela EU från 2030.

Utredningen menar att Sverige ensamma inte kan driva frågan, utan att vi bör verka för EU-omfattande nollutsläppskrav för nya personbilar i förordningen om nya bilars koldioxid­utsläpp till 2030 eller så snart som möjligt därefter och senast 2035. Ett nollutsläppskrav innebär i praktiken att personbilar med förbrännings­motor fasas ut i nybilsförsäljningen i hela EU.

Även för nya lätta lastbilar och tunga fordon föreslår utredningen att Sverige bör verka för EU-omfattande noll­utsläppskrav, om än något senare. För att ytterligare sänka livscykelutsläppen från eldrift behöver system för åter­vinning av batterier komma på plats.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *