Samarbete ger vinster för alla

Nyanlända i Luleå utbildas till fordonsmekaniker, vilket ger dem meningsfull sysselsättning och bidrar till att lösa den eviga bristen på medarbetare. Samordnare Björn Markinhuhta berättar hur det går till.

I Luleå utbildas sedan hösten 2017 nyanlända till fordonsmekaniker, som sedan får jobb på lokala verkstäder i staden. Björn Markinhuhta är samordnare på Vuxenutbildningen i Luleå, som tillsammans med yrkeslärare inom branschen bidrar till den lokala kompetensförsörjningen.

– Det är en statsbidragsfinansierad utbildning inom ramen för DUA, Delegationen för unga och nyanlända i arbete, som handlar om att få ut nyanlända i arbete inom bristyrken. Just nu är vi inriktade på restaurang, vård och fordon, förklarar Björn Markinhuhta.

Eleverna läser samma ämnen som på gymnasiet och samtidigt SFI, Svenska för invandrare, plus yrkessvenska, det vill säga de termer som är specifika just för arbetet på verkstad. De får också lära sig hur man jobbar på svenska verkstäder vad gäller yrkespraxis och yrkeskultur.

– Något vi lägger väldigt mycket fokus på är hur vi ser på tid i Sverige. Många kommer från länder där material och verktyg kostar massor och är svårt att få tag i, medan arbetskraft är i princip gratis. Hos oss är det tvärtom, mekanikern kostar mycket pengar per timme medan material är ganska billigt, och tidseffektivitet är viktigt för oss. Vi förbereder dem på att de kommer att hamna i en rapp miljö där kravet på egen produktivitet är centralt, fortsätter Björn Markinhuhta.

En stor del av utbildningen är praktiken, så kallad APL, arbetsplatsförlagt lärande, som utgör 70 procent av undervisningen under andra året. Skolan samarbetar med flera verkstäder i stan, främst märkesverkstäder men också några allbilsverkstäder. Eftersom eleverna har inget eller litet nätverk blir praktiken extra viktig, det är här de får chansen att knyta kontakter och visa vad de går för. Skolans stöttning består mycket i att handleda eleverna och hålla god dialog med företagen, för att se till att utbildningen håller given standard. Samarbetsverkstäderna har en viktig roll i att handleda eleverna och hålla dialog med skolan. I gengäld får de motiverad arbetskraft som de kan prägla och forma efter sina egna behov.
Skolan samarbetar med både märkesverkstäder och allbilsverkstäder i Luleå, till exempel Bilkompaniet, Bilbolaget, Norrlands bil, Bavaria, Wist Last & Buss och Rutviks motor & däck.
Dennis Norberg är verkstadschef på Bilbolaget i Luleå som har haft flera lärlingar. Han tycker att initiativet och samarbetet med skolan fungerar bra.
– Vi har haft tur, de praktikanter som vi har fått hit har alla varit duktiga på svenska och dessutom duktiga mekaniker. Tyvärr har jag inte anställt någon, vi har inte haft några vakanser, men en kille som var hos oss på praktik ville skola om sig mot plåt och började sedan på vår plåtverkstad.

Bee Jonsson är från Laos och ville utbilda sig till mekaniker i sitt hemland, men fick inte då hon är kvinna. Nu går hon utbildningen i Sverige i stället.

 

För att resultatet och matchningarna skall bli så bra som möjligt är skolan ute så mycket som möjligt och möter branschen, gör studiebesök och hälsar på i olika miljöer, berättar Björn Markinhuhta.
– Ju mer kunskap man har om branschen desto lättare blir det att känna efter; vad är jag intresserad av, vad vill jag göra? Det skall kännas rätt i hjärtat. Och det har gått bra, av första kullen som började 2017 är alla ute i arbete. Nu skall vi utöka, hittills har vi mest jobbat mot personbilar men nu skall vi vidga oss mot tunga sidan. Där är det ännu svårare att hitta människor som vill utbilda sig inom yrket.

 

 

 

 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *