Tydligare villkor för påbyggnader

Lastfordonsgruppen samlar 51 svenska företag inom produktion av påbyggnader och
efterfordon till lastbilar. Nu har de och MRF har tagit fram nya leveransbestämmelser, LFG21. Klaus Silfvenius från arbetsgruppen reder ut vad det handlar om.

 

Vad är LFG21?

– De gamla leveransvillkoren från 2010, LFG10, har upplevts föråldrade och föga heltäckande, bland annat tog de inte hänsyn till problem som uppstod under pandemin. Det har gjort att de inte har använts i särskilt hög grad och det har funnits behov av nya, tydligare villkor. Nu har vi haft en gemensam arbetsgrupp bestående av lastfordonsgruppen och MRF, samt återförsäljarna för Scania, Volvo och Mercedes-Benz. Jag och Calle Beckvid på LFG har tagit in frågor och synpunkter från användarna och så har vi tillsammans aktualiserat villkoren, som våra jurister sedan har tittat på.

Vilka förändringar innehåller de nya villkoren?

– Leveranstider, garantier och faktureringsregler hör till sådant som regleras, exempelvis skall fakturor nu betalas inom 30 dagar, vilket inte var så klart förmedlat förut. En annan fråga som har tydliggjorts är vid vilken tidpunkt ansvaret övergår från återförsäljare till påbyggare. Förut kunde man hävda att man inte hade mottagit ett chassi, numera krävs påskrift vid leverans. En hel del sådana förbättringar har gjorts. Nu blir det tydligt vad som gäller vilket minskar risken för tvister.

Hur länge har ni jobbat med villkoren?

– Frågan väcktes i maj 2020 och vi började på allvar vid nyår. Nu hoppas vi att de kan vara till nytta och att de verkligen kommer att användas.

 

 

 

 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *