”Var vaksam mot stulna chassinummer”

Danska återförsäljare upptäcker allt fler klonade premiumbilar på marknaden. Det skapar stora och dyra problem och en dansk återförsäljare dömdes till tre års fängelse för att ha sålt klonade bilar. Danska AutoBranchens juridiska chef Eylem Çağrışan Ünüvar manar även svenska handlare att se upp.

– Sedan 2017 har vi sett vi att allt fler bilar har chassinummer som tillhör andra bilar. På senaste tid har vi fått många förfrågningar från återförsäljare om det, därför har vi nu gått ut och varnat handlarna. Chassinumret är ofta taget från en stulen bil från Tyskland, ofta en bil med samma modell eller märke. Efter att bilen registrerats i Danmark säljs den vidare med det nya numret. När verkstaden sedan söker på numret för att exempelvis få fram information stämmer inte numret med bilen. Då ser de också var bilen senast besiktigades, vem som äger den och om bilen är belagd med återtaganderätt.

Flera handlare har hört av sig till oss och undrat vad de ska göra när en slutkund upptäcker felet och kräver pengarna tillbaka. Att antalet klonade bilar har ökat kan bero på att polisen och försäkringsbolagen förstärkt insatserna mot klonade bilar nu i sommar. Det är uppenbart att det här är en del av organiserad brottslighet där leasingföretag ofrivilligt agerar mellanhand. Efter leasingperioden säljs ofta bilarna till en återförsäljare som i sin tur säljer till en slutkund.

När kloningen upptäcks är det handlaren som har det ekonomiska ansvaret. Vi hade kontakt med en handlare som sålde en Audi som stulits från ett leasingföretag i Belgien. Slutkunden upptäckte kloningen, vände sig till återförsäljaren som fick häva köpet. I det fallet lämnades bilen tillbaka till leasingföretaget i Belgien.

– Som handlare är man berättigad att spåra köpet tillbaka till den man köpt bilen av, men det kan vara svårt. Om bilen sålts vidare till ett leasingföretag kan företaget ställa krav mot återförsäljaren och då står handlaren med ett ekonomiskt problem.

Polisen har inte alltid tillgång till det europeiska register där det kan sökas om bilen är anmäld stulen i ett annat EU-land utan måste skicka en fråga till det landets polismyndighet och vänta på svar. Det tar tid.

Är bilen stulen i utlandet gör sig handlaren skyldig till försäljning av ett stulet fordon, kunden kan häva köpet och bilen ska lämnas till den rättmätige ägaren eller beslagtas av polisen. Om bilen varit klonad betalar försäkringsbolagen inte alltid ut ersättning till återförsäljaren, vilket gör att handlaren står ensam med en fordran på den tidigare säljaren.

Problemet verkar vara stort. Nyligen blev en dansk återförsäljare dömd till tre års fängelse för att ha sålt klonade bilar som varit stulna utomlands.

LÖSNING: Gör alltid en kontroll hos verkstad

– Om man köper importerade bilar ska de undersökas på verkstad som kollar att chassinumret inte är övertäckt med svart tejp och försett med nytt nummer. Om chassinumret finns på ett ovanligt ställe uppmanar vi handlarna att se upp. Vi rekommenderar också att inte betala bilen innan den är undersökt och man har fått ett slutligt besked om den är stulen eller inte. Detta är extra viktigt om man köper en bil från en privatperson, eftersom ett krav i sådana fall ställs till denne och för att få ersättning krävs att personen kan betala.

 

Text Anders Parment

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *