Västeråsgymnasium blir transportcollege

Edströmska gymnasiet i Västerås har blivit Sveriges första certifierade så kallade transportcollege. 

Transportcollege är ett pilotprojekt som Transportföretagen har genomfört för att kvalitetssäkra den gymnasiala transportutbildningen som erbjuds som en del inom fordons- och transportprogrammet. Collegekonceptet har kommit att bli ett kvalitetsledningssystem där sex kriterier med olika indikatorer ska uppfyllas.

– Det här är ett kvitto på att vårt fordons- och transportprogram håller en hög kvalitet och kan erbjuda eleverna den kompetens som transportbranschen efterfrågar. Extra roligt är det att vi kan stärka samverkan mellan skolorna och transportbranschen, säger Christian Eklund, biträdande rektor som ansvarar för fordons- och transportprogrammet på Edströmska gymnasiet.

– College har blivit den kvalitetsstämpel, skolor och bransch vill ha på utbildningarna. Genom den  byggs ett effektivt samarbete upp mellan skola, politiker och branschen lokalt. Vi har därför efter ett noggrant förarbete jobbat fram ett pilotprojekt med syfte att etablera Transportcollege – ett kvalitetssystem för svenska transportutbildningar, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Kriterierna är uppdelade på sex olika områden:

  • Ett transportcollege stärker kompetensförsörjningen
  • samverkar med transportbranschen.
  • arbetar med kvalitetssäkring och har nöjda elever.
  • kompetensutvecklar yrkeslärarna.
  • har ändamålsenliga fordon, teknisk utrustning och lokaler
  • ger eleverna ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Transportföretagen kommer inom kort att introducera fler transportcollege, näst på tur står Bäckadalsskolan i Jönköping.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *