Verkstäder kan bli viktiga i batterikedjan

Europaparlamentet och Europeiska rådet ska fatta beslut om en ny förordning för batterier och förbrukade batterier. Förordningen kan framöver ta vara på den service och resurs som  bilverkstäder utgör för underhåll och återvinning av elbilars batterier.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, och Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, påpekar för svenska EU-parlamentariker att såväl bilverkstäder som reservdelsdistributörer kan vara viktiga länkar inom värdekedjan för batteriåtervinning och en andra livscykel för batterier i första hand till fordon.

Tillgång till kund- och fordonsgenerad data är en förutsättning för att kunna göra ett fackmässigt reparations- och underhållsarbete, enligt branschorganisationerna. Dessutom innebär det att verkstaden i samband med batteriarbetet kan uppdatera fordonets mjukvara.

– Men vi vill se ett ännu mer utvecklat cirkulärt tankesätt för att påskynda arbetet med grön omställning av fordonsparken. Förmodligen skulle en förlängd livscykel av rullande vagnpark genom reparation, renovering samt tekniska uppdateringar inom trafiksäkerhets- och miljöprestanda även vara ett klimatsmart och resurssnålt tillvägagångssätt att stimulera under en utfasningsperiod. Inte minst nu när förbränningsmotorn fått sin tid utmätt, säger Johnny Bräster på SBF och Bo Ericsson på SFVF i ett pressmeddelande.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.