Bilåret 2021 – så blev det

Under 2021 återhämtade sig personbilsmarknaden något och antalet nyregistreringar landade på 300 983 personbilar, vilket är en ökning med ca tre procent, enligt Bil Swedens statistik som kom i dag.

Årets uppgång ska ställas i relation till att jämförelseåret 2020 var ett år som påverkades starkt av coronapandemin. I förhållande till 2019, ett mer normalt år, var årets registreringar av personbilar och lätta lastbilar betydligt lägre.

De laddbara bilarna ökade starkt och stod för 45 procent av nyregistreringarna jämfört med 32 procent för 2020, antalet uppgick till 135 302. För såväl lätta som tunga lastbilar ökade antalet registreringar efter nedgången under 2020.

Fordonsåret 2021 inleddes med en stark återhämtning i ekonomin efter ett tufft 2020. Det gav ett uppsving i nyregistreringarna som ökade kraftigt under det första halvåret. Pandemin fortsatte dock i hög grad att påverka branschen. Den stora effekten var den brist på komponenter, bl a av halvledare, som resulterade i stora störningar i produktionen med påverkan på både antalet fordon och leveranstider. Normalt är det storleken på efterfrågan som styr hur mycket som produceras, men 2021 blev tillgången på komponenter det som styrde. Utbudsproblemen under det andra halvåret bromsade uppgången som urholkades månad för månad.

Under det första halvåret ägde flera styrmedelsförändringar rum. Den1 januari avskaffades den temporära nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar, den 1 mars höjdes bonusen för elbilar samtidigt som bonusen för laddhybrider sänktes och malusen höjdes. Den 1 juli höjdes förmånsskatten för bilförmån genom justerad beräkningsmodell.

Antalet laddbara modeller ökade kraftigt med både fler varumärken och modeller i olika prisnivåer vilket medförde att laddbara bilar blev ett attraktivt val för fler och större kundgrupper. Nära varannan nyregistrering var en laddbar bil under 2021.

Sverige utmärker sig med högst andel laddbara bilar bland nyregistreringarna i EU och är trea i Europa, under årets tre första kvartal.

Koldioxidutsläppen från nya bilar har minskat med 19 procent under året. 2019 och 2020 var Sveriges minskning bland de snabbaste inom EU och årets resultat tyder på att denna goda utveckling fortsätter. Det är framförallt den höga andelen laddbara som ger denna effekt.

Lätta lastbilar på högst 3,5 ton har haft en relativt bra återhämtning och tunga lastbilar över 16 ton ökade något under året.

– Nyregistreringarna av laddbara personbilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 45 procent under 2021 och uppgick till 135 302. Under december månad registrerades den högsta andelen laddbara någonsin för en enskild månad, nära 61 procent. Andelen laddbara personbilar av nyregistreringarna 2021 uppgick till 45 procent, vilket kan jämföras med drygt 32 procent året innan. Det är framförallt elbilarna som driver den svenska elektrifieringen i år med en ökning med 106 procent, medan laddhybriderna ökade med nära 18 procent. Detta är dels ett resultat av att biltillverkarna lanserat många nya modeller i segment som når allt fler och större kundgrupper och att Sverige fått en god tilldelning av bilar, dels att styrmedlen har gynnat utvecklingen. Ett trendbrott är att de senaste månadernas ökning av laddbara fordon primärt har skett hos privatkunder, mycket drivet av lanseringar av nya modeller i lägre prissegment samtidigt som det blivit mindre attraktivt skattemässigt med förmånsbilar, säger Mattias Bergman på Bil Sweden.

– Nyregistreringarna av lätta lastbilar, högst 3,5 ton ökade med nära 17 procent till 36 236. Även om vi kan glädjas åt en bra återhämtning under året, var antalet en tredjedel under 2019 års nivå. Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade under 2021 med sju procent till 5 303 fordon. Det avspeglar det stärkta konjunkturläget samtidigt som även tillverkningen av tunga lastbilar drabbats av produktionsstörningar och leveransproblem. Under året har flera lastbilstillverkare haft produktionsstart av elektriska fordon. Under 2021 har 48 tunga eldrivna lastbilar satts på marknaden, vilket visar att omställningen nu inleds för tunga lastbilar, fortsätter han.

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade artiklar