Branschstandarden för elbilar är klar!

MRF, BIL Sweden och SFVF har tillsammans arbetat fram en ny branschstandard för säker hantering av elfordon.

Nu på torsdag den 9 september kan du vara med på ett gratis digitalt seminarium om vad standarden innebär.

En gemensam elbilsstandard behövs eftersom det i många fall saknas direktiv om vad som gäller och att elsäkerheten måste kunna garanteras vid arbete med elfordon.

Denna första version av elbilsstandard innehåller övergripande regler och anvisningar för underhåll, service och reparation av elfordon, avgränsat till elsäkerhetstekniska aspekter. En andra del ska senare tas fram, med dokument, riktlinjer och mallar för hur man hanterar elen mer konkret.

Båda dessa är tänkta som ett komplement till tillverkarens anvisningar. I den del som är klar nu finns två delar; allmän hantering och krav vid högvoltsarbeten, och ämnen som lyfts är till exempel säkerhetsåtgärder, utbildning, riskanalys, skyltning, rutiner och vilken utbildning som krävs för olika moment.

Får vem som helst hantera ett skadat elbilsbatteri? Elbilsstandarden har svaret.

– En utmaning under arbetet med standarden har varit vem på verkstaden som skall avgöra om ett arbetsmoment är riskfyllt eller inte, säger Henrik Idermark som är MRFs representant i arbetsgruppen.

– Vi har landat i att det skall finnas två olika ansvarsnivåer – en som ansvarar mer övergripande för inköp, skyltning och verktyg, och en som ansvarar för riskanalys och säkerhet på själva fordonet.

Före sommaren gick standarden ut på remiss till generalagenter, Svensk elstandard, verkstäder, jurister och fackförbund, som alla kom med synpunkter, och nu är den klar att användas på alla verkstäder som jobbar med elfordon.

Här kan du anmäla dig till seminariet. 

 

Nella Bergström

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras.