Bilhandel

Klaus Silfvenius

Klaus Silfvenius är ansvarig för frågor gällande bilhandel hos MRF. 08-701 63 14

Summera din fråga i en mening. T.ex: "Kan kunden kräva hävning?"

Klaus Silfveniuss expertsvar

Bensinpumpen pajade …

Fråga:

Vi sålde en begagnad bil som hade gått 17 500 mil för 78 000 kronor. Bilen såldes med MRF:s trafikgaranti i tre månader, vilket vi informerade om och vi hade gjort leveranskontroller på bilen innan leverans. Några veckor senare hörde kunden av sig då bilen inte startade.
Vi konstaterade att bilens bensinpump var trasig, vilket den bevisligen inte var när bilen levererades till kunden. Kunden vill ha reparationen som en garanti och hävdar att konsumentköplagen gäller för fel inom sex månader och ska ersättas av leverantören.
Vi tycker att bilen hade en felfri och fungerande bensinpump vid leveransen och anser inte att vi ska ersätta kunden med ny bensinpump med tanke på bilens ålder, mätarställning och att den var fungerande vid leveranstillfället.
Vad gäller och hur ska jag hantera ärendet?
Johan, Lidköping

Svar:

Det här är en vanlig situation när en bil nyligen har levererats och fungerat utan tekniska problem vid leveransen. Kunden återkommer och hävdar att felet fanns från början, medan ni som levererat bilen menar att den fungerade utan tekniska problem.
Trafikgarantin som ni lämnat innefattar givetvis inte garantin på bensinpumpen men konsumentköplagen gäller för fel som uppstår inom sex månader.
Säljaren ansvarar för fel som förekommit redan vid leveransen av bilen och då blir frågan om felet fanns på bensinpumpen när den levererades eller om det har uppstått därefter. Jag är ganska säker på att Allmänna reklamationsnämnden skulle hänvisa till konsumentköplagen om fallet togs upp där, det vill säga att fel som uppstår inom sex månader efter köpet ska anses ha funnits vid leveransen av bilen om inte annat kan påvisas.
I det här fallet är det dessutom ganska kort tid mellan leveransen och det uppkomna felet. Min rekommendation är att byta ut bensinpumpen till kunden.
Anders Holmqvist

Tillbaka